Spekter YS NHO LO KS NAV HSH UNIO IMDI Akademikerne
Arbeids- og inkluderingsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Kunnskapsdepartementet
Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no