For arbeidsgivere

Hva kan et flerkulturelt mangfold tilføre din virksomhet, og hvordan kan du skape en inkluderende arbeidsplass?
 • Hva vet vi om mangfoldsledelse?

  Hva vet vi om mangfoldsledelse?

  En ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet oppsummerer tilgjengelig forskning på mangfoldsledelse, og gir råd til virksomheter som vil utforme egen mangfoldsplan.

  07.04.2014

 • Mangfoldsledelse i vinden

  Mangfoldsledelse i vinden

  Flat organisasjonsstruktur og utydelig ledelse skaper utfordringer for utenlandske arbeidstakere i Norge. Mangfoldsledelse er i vinden som aldri før. I høst har to nye studier av interkulturell ledelse fått medieomtale.

  18.12.2013

 • Når likhet teller mer enn kompetanse

  Når likhet teller mer enn kompetanse

  Hva legger ledere til grunn når de velger kandidater? Les artikkel forskning på hvordan ledere rangerer innvandrere under jobbintervju. Kompetanse vurderes ikke alltid viktigst, sier forskeren. Hun har klare råd til ledere og HR-personell som ønsker å bli mer bevisst på egen rekruttering.

  18.12.2013

 • Danske arbeidsgivere jobber aktivt for økt mangfold

  Danske arbeidsgivere jobber aktivt for økt mangfold

  Les om hvordan danske arbeidsgivere jobbber for å styrke mangfoldet i virksomheten. Et statlig HR-nettverk var på studietur og ble inspirert.

  15.10.2013

 • Hva er god ledelse på flerkulturelle arbeidsplasser?

  Hva er god ledelse på flerkulturelle arbeidsplasser?

  God ledelse handler om engasjement og klare forventninger. En aktiv lederstil blir verdsatt av både ledere og ansatte, uavhengig av opprinnelsesland.

  25.09.2013

 • "Mangfold i arbeidslivet" bare et tidsriktig slagord?

  "Mangfold i arbeidslivet" bare et tidsriktig slagord?

  En nyere artikkel ser på hvordan du kan lykkes som leder og dra nytte av en arbeidssstokk preget av mangfold. Forfatteren sammenligner dette med å dirigere et symfoniorkester. Les omtale og last ned hele artikkelen her.

  19.02.2013

 • HR som pådriver i mangfoldsarbeidet

  HR som pådriver i mangfoldsarbeidet

  Hvordan kan HR våre en pådriver og støttefunksjon for økt mangfold i virksomheter? Les rapport om undersøkelse i heleide statlige virksomheter

  01.02.2013

 • Talenter med innvandrerbakgrunn i Global Future programmet

  Talenter med innvandrerbakgrunn i Global Future programmet

  Global Future er talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv i regi av NHO. Sintef har evaluert programmet som har vært en stor suksess. Les rapporten her.

  16.08.2012

 • Dokumenterer diskriminering i arbeidslivet

  Dokumenterer diskriminering i arbeidslivet

  Sannsynligheten for å bli kalt inn til et jobbintervju reduseres med 25% dersom søkeren har et utenlandsk klingende navn, viser rapporten "Diskrimineringens omfang og årsaker".

  11.01.2012

 • IKEA vant Mangfoldsprisen 2011

  IKEA vant Mangfoldsprisen 2011

  Årets Mangfoldspris går til IKEA som har utmerket seg på en særlig god måte ved å ha en høy andel arbeidstagere med innvandrerbakgrunn.

  06.12.2011

 • Sammensatt bilde fra toppledere

  Sammensatt bilde fra toppledere

  Hva mener norske toppledere om rekruttering av og om ansatte med innvandrerbakgrunn i 2011? Les om resultatene i den årlige undersøkelsen blant 2500 ledere fra både privat og offentlig sektor.

  19.10.2011

 • Mangfold gir millioner på bunnlinjen

  Mangfold gir millioner på bunnlinjen

  ISS Danmark har målt og dokumentert at mangfold er lønnsomt for virksomheten. Inntjeningen er markant høyere i team som er sammensatt av personer ulik, kjønn, kulturell bakgrunn og alder. Les mer om undersøkelsen

  17.06.2011

 • Ny bok: Veien til interkulturell kompetanse

  Ny bok: Veien til interkulturell kompetanse

  Boka er for alle som vil bli bedre på kommunikasjon - både i yrkeslivet og privat. Den gir et grunnlag til videre refkleksjon, og forfatterne viser hvilke faktorer som påvirker kommunikasjon mellom mennesker med ulik perspektiv på livet.

  22.02.2011

 • Hva skal til for å lykkes med integrering?

  Hva skal til for å lykkes med integrering?

  Integrering er ikke enkelt. Det er enklere å snakke varmt om behovet for integrering og å skrive om integreringsprinsipper på en konstruktiv måte, enn det er å etterleve disse til daglig på arbeidsplassen.

  07.09.2010

 • Ny bok: Flerkulturelle arbeidsplasser - en veiviser

  Ny bok: Flerkulturelle arbeidsplasser - en veiviser

  Fagbokforlaget har nettopp gitt ut boken "Flerkulturelle arbeidsplasser - en veiviser. Forfatteren gir konkrete svar og råd om hvordan man legger til rette for at en flerkulturell stab skal få utfolde sine ressurser på best mulig måte.

  30.06.2010

 • Håndbok Samarbeid om mangfold 2010

  Håndbok Samarbeid om mangfold 2010

  Håndboken ”Samarbeid om mangfold” samler erfaringene fra mangfoldsarbeid på arbeidsplassnivå og består av nyttige råd, refleksjonsspørsmål og eksempler på god praksis.

  02.09.2010

 • Coca Cola er vinner av Mangfoldsprisen 2010

  Coca Cola er vinner av Mangfoldsprisen 2010

  14.12.2010

 • Religion og arbeid

  Religion og arbeid

  Les om rettigheter og plikter knyttet til religion på arbeidsplassen og få tips om hvordan du kan du du kan unngå konflikter i forbindelse religionsutøvelse for medarbeidere.

  06.05.2010

 • Hvordan skape og lede en arbeidsplass med et kulturelt mangfold?

  Hvordan skape og lede en arbeidsplass med et kulturelt mangfold?

  Hvordan skal jeg lykkes i å rekruttere de beste? Hvordan skal jeg lede en mangfoldig stab? I denne artikkelen får du konkrete tips. Forfatteren bak boka "Kulturelt mangfold på arbeidsplassen" uttaler seg i et intervju for Mangfoldsportalen.

  24.03.2010

 • Håndbok i likestilling og mangfold

  Håndbok i likestilling og mangfold

  Her finner du tips, sjekklister og gode råd for hvordan du kan jobbe aktivt for en likestilt personalpolitikk i virksomheten din. Last ned håndboken gratis.

  08.10.2009

 • Ny i Norge

  Ny i Norge

  Har du ansatt personer fra utlandet nylig? "Ny i Norge" er en informasjonsbrosjyre for nyankomne arbeidsinnvandrere. Brosjyren innholder også nyttig informasjon for arbeidsgivere. Brosjyren er gratis og kan bestilles på nett.

  07.10.2009

 • Innvandring og innovasjon

  Innvandring og innovasjon

  Hvis mangfold ledes riktig vil virksomheter danne grunnlaget for nytenking og innovasjon, sier artikkelforfatteren. Ulike ideer må bringes sammen og få felles retning. Lær om hvordan mangfold må ledes for å gi uttelling for virksomheten.

  22.09.2009

 • Øker konkurransekraften gjennom stipend-samarbeid!

  Øker konkurransekraften gjennom stipend-samarbeid!

  Statkraft øker konkurransekraften gjennom stipend-samarbeid med Alarga! Les to spennende artikler som forteller om dette samarbeidet og om to kandidater på stipendordning i Statkraft.

  16.04.2009

 • KS' arbeidsgiverstrategi for kommunene

  KS' arbeidsgiverstrategi for kommunene

  I 2007 ga KS ut et dokument kalt ”Stolt og unik”. Dokumentet er et strategisk dokument som handler om utøvelsen av arbeidsgiverpolitikk i kommunesektoren frem mot 2020.

  07.05.2009

 • Tips ved kjøp av konsulenttjenester til rekruttering og lederutvikling

  Tips ved kjøp av konsulenttjenester til rekruttering og lederutvikling

  Virksomheter som engasjerer eksterne konsulentbyråer til rekruttering eller til intern lederutvikling må sikre seg at leverandørene har kompetanse på å levere tjenester som ivaretar et flerkulturelt mangfold. Les tips utarbeidet av IMDi.

  14.04.2009

 • Det handler om ambisjoner

  Det handler om ambisjoner

  Vellykket rekruttering av innvandrere henger nært sammen med bedriftenes ambisjonsnivå. Her har mange bedrifter mye å hente, mener Eivind Garshol. Les intervju med Eivind Garshol, HR-direktør i REC Wafer Norway og nestleder i styret for HR-Norge.

  14.04.2009

 • Flere innvandrere til lederstillinger i kommunene

  Flere innvandrere til lederstillinger i kommunene

  Hvordan kan vi få flere lederstillinger i kommunene besatt av personer med innvandrerbakgrunn? KS (Kommunenes sentralforbund) går nye veier for lykkes med dette. Les om et kandidatnettverk for kommuneansatte med innvandrerbakgrunn.

  07.05.2009

 • Hvorfor er mangfold viktig?

  Hvorfor er mangfold viktig?

  Den norske mangfoldsdebatten bærer ofte preg av politisk korrekthet. Debatten om mangfold i Norge bør heves på et prinsipielt nivå, mener Even Bolstad, daglig leder i HR Norge. Hvorfor skal vi ha mangfold?

  18.12.2008

 • Hva liker sjefene?

  Hva liker sjefene?

  Les en tankevekkende artikkel fra Mangfold i Arbeidslivet (MIA) om hvordan våre valg av medarbeidere ofte foregår, og hvilken betydning dette får for virksomheten og arbeidsmiljøet.

  03.07.2009

 • En mangfoldig stat

  En mangfoldig stat

  Hun vil ha flere med innvandrerbakgrunn inn i toppledelsen i statlige virksomheter, men fnyser over å bli kalt snill. – Dette handler ikke om snillisme, sier statens personaldirektør Siri Røine. – Den norske stat trenger dem!

  29.01.2009

 • Mangfold i nedgangstider

  Mangfold i nedgangstider

  Her får du tips om hvordan du synliggjør de økonomisk fordelene med en mangfoldig arbeidsplass.

  15.01.2009

 • Hvorfor er mangfold viktig - og avgjørende?

  Hvorfor er mangfold viktig - og avgjørende?

  Se intervjufilm med Nils Øveraas, adm.dir. Accenture Norge

  16.01.2009

 • Hvordan oppnår man et selskap med global innretning?

  Hvordan oppnår man et selskap med global innretning?

  Får du som personalansvarlig bidra til at bedriften på alle nivå er innrettet globalt spør Anne Kirah fra CPH Design.

  16.01.2009

 • Hvorfor lete etter flerkulturelle talenter? - film

  Hvorfor lete etter flerkulturelle talenter? - film

  Hvilke fordeler er det ved å rekruttere flerkulturelle talenter? Se intervju med Dyveke Hamza, enhetsleder i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

  17.12.2008

 • Mangfold er lønnsomt

  Mangfold er lønnsomt

  Hvorfor og hvordan kan mangfold på arbeidsplassen bidra til økt lønnsomhet? Les artikkel skrevet av Even Bolstad, daglig leder for HR-Norge

  28.11.2008

 • Arbeidstakeres råd til arbeidsgivere

  Arbeidstakeres råd til arbeidsgivere

  Her gir tre arbeidstakere sine råd til arbeidsgivere

  10.12.2008

 • Ny lov krever tiltak mot diskriminering

  Ny lov krever tiltak mot diskriminering

  Fra 1. januar 2009 skal bedriftenes tiltak mot diskriminering omtales i årsrapporten. Les mer om hva den nye loven kan bety for din virksomhet.

  18.12.2008

 • Tilpasset språkopplæring

  Tilpasset språkopplæring

  Hvordan sikrer du at de ansatte har tilstrekkelige norskkunnskaper for å gjøre jobben riktig?

  30.12.2008

 • Nettkurs i mangfoldsledelse

  Nettkurs i mangfoldsledelse

  Direktoratet for forvaltning og IKT har utarbeidet nettkurs i mangfoldsledelse for Mangfoldsportalen. Her kan du lære med om hva mangfoldsledelse kan bety for virksomheten din, og dilemmaer synliggjøres for videre refleksjon

  11.12.2008

 • Lag oversikt over andel ansatte med innvandrerbakgrunn

  Lag oversikt over andel ansatte med innvandrerbakgrunn

  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har utarbeidet et skjema som kan benyttes av arbeidsgivere som ønsker å få oversikt over andelen ansatte med innvandrerbakgrunn. Les mer om dette, og last ned skjemaet.

  17.02.2009

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no