Danske arbeidsgivere jobber aktivt for økt mangfold

På en studietur til København møtte representanter fra 8 statlige virksomheter danske arbeidsgivere fra både privat og offentlig sektor.

Publisert: 15.10.2013

Foreningen Nydansker hadde satt sammen et program, der de norske deltakerne fikk møte en rekke danske arbeidsgivere. De fortalte om hvordan de arbeider konkret med mangfold i tilknytning til rekruttering, omdømme, arbeidsmiljø og mangfoldsledelse.

Bedrifter i privat sektor har fokus på at mangfold må være lønnsomt for bedriften, og at de ønsker å vise samfunnsansvar. Mangfold skal bidra til innovasjon, godt omdømme og bedre konkurranseevne. Virksomheter i offentlig sektor ønsker å nå ut til alle grupper i befolkningen for å kunne tilpasse tjenestetilbudet på best mulig måte.

Disse virksomhetene presenterte sitt mangfoldsarbeid:

  • Arriva
  • Tryg Forsikring
  • Competence House
  • Skatteministeriet
  • Politiet
  • Socialministeriet (Integraionsviden.dk)

Les sluttrapporten fra studieturen, last ned presentasjonene fra de danske her

Foreningen Nydansker:

En non-profit medlemsorganisasjon som jobber for å bane veien for nydanskere på arbeidsmarkedet og gjøre mangfoldsledelse til et naturlig og verdsatt element i dansk næringsliv. Organisasjonen har over 100 medlemmer i både offentlig og privat sektor.

Les mer om Foreningen Nydansker her

Det statlige mangfoldsnettverket:

Består av HR-medarbeidere fra Politiet, Skatteetaten, Forsvaret, Toll- og avgiftsdirektoratet, Statens Vegvesen, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no