Dokumenterer diskriminering i arbeidslivet

Sannsynligheten for å bli kalt inn til et jobbintervju reduseres med 25% dersom søkeren har et utenlandsk klingende navn, viser rapporten "Diskrimineringens omfang og årsaker".

Publisert: 11.01.2012

Møter jobbsøkere med utenlandske navn større barrierer i tilgangen til arbeidslivet enn søkere med norske navn, selv når alle kvalifikasjoner er identiske? Dette spørsmålet var utgangspunktet for studien som skulle gi svar på om det forekommer etnisk diskriminering i ansettelsesprosesser i det norske arbeidslivet. Svaret er at sjansen for at du blir innkalt til intervju reduseres med 25 % om du har utenlandsk klingende navn.  

Omfattende empirisk datamaterialet


1800 fiktive jobbsøknader som kun skiller seg fra hverandre ved at søkerne har et utenlandsk og et typisk norsk navn, har blitt sendt til reelle stillingsutlysninger. Samtidig foretok forskerne 42 kvalitative dybdeintervjuer med et utvalg av arbeidsgivere.

Det er flere årsaker til at diskrimineringen forekommer. Forskerne skriver selv:
Diskrimineringen må forklares med en kombinasjon av arbeidsgiveres varierende kjennskap til etniske minoriteter, tidligere erfaringer, etniske stereotypier og en for mange ektefølt – men ikke dermed rasjonell – usikkerhet på om jobbsøkere med utenlandske navn faktisk er i stand til å utføre en jobb på linje med like godt kvalifiserte søkere med majoritetsbakgrunn.

Les hele rapporten her.
 
Bak rapportenen står forskerne Arnfinn H. Midtbøen (ISF) og Jon Rogstad (Fafo). 
 
 
 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no