HR som pådriver i mangfoldsarbeidet

Ny rapport fra IMDi dokumenterer hvordan 25 heleide statlige virksomheter og deres datterselskaper jobber med økt rekruttering av ansatte med innvandrerbakgrunn, og hvordan de legger til rette for mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

Publisert: 01.02.2013

Logo

HR trekkes i rapporten frem som pådriver og støttefunksjon i dette arbeidet. HR-funksjonen er i utvikling i retning av å få en mer sentral plass i virksomheters strategiske utviklingsarbeid.

Et utvalg av 25 heleide statlige virksomheter deltok i en kvalitativ undersøkelse som fokuserte på HR-funksjonen i virksomhetene. Undersøkelsen ble gjennomført av rådgivningsselskapet KPMG

 

Mangfold gir merverdi

Virksomhetene som deltok i undersøkelsen virker opptatt av å tiltrekke seg de beste søkerne og legger vekt på en målrettet og individuell utvikling av egne medarbeidere. Etnisk bredde og mangfold vurderes som en verdi.

I tillegg til den kvalitative undersøkelsen knyttet til HR-funksjonen, presenterer rapporten den kvantitative innrapportering fra virksomhetene på aktiviteter og tiltak i 2011.

Det er sjette året på rad IMDi dokumenterer og presenterer virksomhetenes mangfoldsarbeid.

Les rapporten her 

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no