Håndbok i likestilling og mangfold

Håndbok for arbeidslivet ”Likestilling og mangfold. Tips og sjekklister for arbeidsplassen”

Publisert: 08.10.2009

Logo

Last ned brosjyren på hjemmesidene til LDO

Som arbeidsgiver har du plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette arbeidet skal også rapporteres i årsberetning eller i årsbudsjettet. Fra 1. januar 2009 gjelder disse pliktene kjønn, nedsatt funksjonsevne, og etnisitet og religion. Pliktene er nedfelt i likestillingsloven, diskrimineringsloven og den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
Likestillings- og diskrimineringsombudet har utarbeidet en håndbok for arbeidslivet ”Likestilling og mangfold. Tips og sjekklister for arbeidsplassen. Formålet med denne håndboka er å tilby arbeidsgivere konkrete hjelpemidler i det aktive arbeidet for en mer likestilt personalpolitikk. Det er derfor valgt en form for sjekklister, eksempler og definisjoner. Fordi arbeidslivet er mangfoldig og utfordringene ulike, vil ikke alt som står i håndboka være aktuelt for alle. Håndboka er lagt ut på LDOs nettsider: www.ldo.no. Nettversjonen er utformet slik at den enkelte virksomhet selv kan kopiere, klippe, lime og tilpasse stoffet til eget bruk. 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no