Hva skal til for å lykkes med integrering?

Hva skal egentlig til for å lykkes med integrering? Hvordan får man mennesker med ulik kulturbakgrunn til å kommunisere og samarbeide effektivt og lystbetont med hverandre? Er det noen som er dyktigere enn andre på dette, og hva gjør i så fall de?

Publisert: 07.09.2010

Logo

Med utgangspunkt i forskningen til tyske Dr. Ursula Brinkmann, definerer vi fire kompetanseområder som gjør en stor forskjell i flerkulturelle miljøer: interkulturell sensitivitet, -kommunikasjon, -usikkerhetshåndtering, og -integrering/samhandling.

 

1.       Sensitivitet: Med sensitivitetskompetanse menes evnen til å være bevisst og var på egen og andres kulturpåvirkning i en situasjon.

2.       Kommunikasjon: Med kommunikasjonskompetanse menes evnen til å tilpasse egen kommunikasjon etter kulturell sammenheng.

3.       Usikkerhetshåndtering: Med usikkerhetshåndtering menes evnen til å håndtere den usikkerheten som gjerne oppstår når ulike kulturer møtes.

4.       Integrering/samhandling: Med integrerings/samhandlingskompetanse menes evnen til å bygge sterke relasjoner og en integrerende identitet på tvers av ulike kulturer.

 

I bunn og grunn handler interkulturell kompetanse om kommunikasjon og ledelse som i enhver mellommenneskelig relasjon: det handler om å være god til å lytte, og å være god til å lede. Det handler om å vise respekt, og invitere til dialog. Ordet ”respekt” fortjener i denne sammenhengen ekstra oppmerksomhet, fordi det ofte blir brukt, og noen ganger forveksles med ”æresfrykt”.  Respekt er sammensatt av to ord: ”re”, som betyr ”igjen”, og ”spekt”, som betyr ”å se”: altså å se det igjen fra den andres perspektiv. Så enkelt, og allikevel så krevende. Både i ekteskapet og på den flerkulturelle arbeidsplassen.

Integrering er ikke enkelt. Det er enklere å snakke varmt om behovet for integrering og å skrive om integreringsprinsipper på en konstruktiv måte, enn det er å etterleve disse til daglig på arbeidsplassen. Men ekteskapet er heller ikke enkelt, og allikevel gifter folk seg.

Få med deg 10 integreringstips og les hele artikkelen her.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no