IKEA vant Mangfoldsprisen 2011

Årets Mangfoldspris går til IKEA som har utmerket seg på en særlig god måte ved å ha en høy andel arbeidstagere med innvandrerbakgrunn.

Publisert: 06.12.2011

Det var en god stemning i butikken på Furuset da barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken overleverte Mangfoldsprisen til IKEA i dag.

- IKEA har bevist at det lønner seg å satse på mangfold. Ved å ha ansatte fra hele befolkningen har de også fått kunder fra hele befolkningen. Mangfold er et konkurransefortrinn som IKEA har valgt å benytte seg av, sa Lysbakken.

Like muligheter for alle

Han roste IKEA for å tørre å bruke utradisjonelle kanaler ved ekstern rekruttering og for deres store vilje til å rekruttere internt.

- Det er viktig at vi unngår et samfunn der skillelinjene følger etnisk bakgrunn. Derfor er jeg glad for at årets pris går til IKEA. De er flinke til å få ansatte til å trives på jobb og har satset på å gi like muligheter til sine ansatte, sa Lysbakken.

Bygger egen kultur av mangfold
Lederen for juryen, Marte Buaas fra organisasjonen Virket, begrunnet juryens avgjørelse med å fortelle at IKEA skiller seg positivt ut fra de andre kandidatene.

- Juryen har lagt vekt på at IKEA har et bevist forhold til det å rekruttere og ta vare på etnisk mangfold. De prøver å unngå fordommer i intervjusituasjoner ved å ha et panel preget av mangfold og fremme større andel innvandrere til ledelse. Dette har resultert til at IKEA i dag er en av virksomhetene som har kommet lengst i å ha ansatte med innvandrerbakgrunn på ulik nivå i organisasjonen, sa Buaas.

Juryen besto av representanter fra partene i arbeidslivet (i år Virke, YS, KS
og LO), Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) og Arbeids- og velferdsdirektoratet. IMDi utgjør sekretariatet for prisen.

I fjor gikk prisen til Coca-Cola. Tidligere vinnere har vært NRK (2009), Lørenskog kommune (2008), Hennig Olsen Is (2007), Ullevål Universitetssykehus (2006) og Posten Norge (2005).

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no