Innvandring og innovasjon

Mens vi her hjemme er opptatt av at innvandrerne undergraver velferdsstaten er man i mange land opptatt av hvordan de kan berike samfunnet. Et konkret område er innovasjon. Kunnskapsrike innvandrere kan være en kilde til entreprenørskap og innovasjon. I Silicon Valley er det minst en innvandrer på gründerteamet i over halvparten av de nyetablerte kunnskapsbedriftene.

Publisert: 22.09.2009
Forfatter: Rasmus Falck

Les hele artikkelen av Rasmus Falck.

En gruppe som er sammensatt av personer med ulik bakgrunn vil utfordre en problemstilling fra flere sider. Følgelig er det større sannsynlighet for at man finner en god løsning.

Mangfold kan resultere i nyskaping, men det er ingen garanti for at innovasjon oppstår.

Mangfold på ledes riktig for å sikre seg gevinstene.

Det er en utfordring å koordinere ulikheter. Ulikt sammensatte grupper er innovative bare når de opplever et sterkt fellesskap, som felles mål, verdier, språk, prosesser eller identitet. Når mangfold ikke har slikt lim kan resultatet bli lite innovasjon, men også føre til konflikter og underminere tilliten som er en forutsetning for nytenkning.

I bedrifter hvor kreativitet og nyskaping gir stor avkastning vil man virkelig få resultater av mangfold.

Les hele artikkelen og lær mer om hvordan du må lede mangfold for å skape mulighet for innovasjon og nyskaping.

Last ned hele artikkelen som word-dokument her 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no