KS' arbeidsgiverstrategi for kommunene

I 2007 ga KS ut et dokument kalt ”Stolt og unik”. Dokumentet er et strategisk dokument som handler om utøvelsen av arbeidsgiverpolitikk i kommunesektoren frem mot 2020. Dokumentet blir kalt AGS 2020. AGS 2020 er sammensatt av hovedutfordringer, strategier og syv innsatsområder. Ett av innsatsområdene er mangfold og inkludering.

Publisert: 07.05.2009

Logo

Her presenterer vi utklipp fra strategien "Stolt og unik" fra innstasområdet Mangfold og inkludering.

For å lese hele strategien, samt å laste ned verktøy og brosjyrer klikk på lenken under.

Lenke til strategien "Stolt og unik"

Mangfold og inkludering

Å sikre mangfold på alle nivåer i kommunen er viktig for kvaliteten på tjenestene til innbyggerne, og for å skape moderne og spennende arbeidsplasser for medarbeiderne.

En mer eller mindre enstemmig arbeidslivsforskning forteller oss at ulikheter og mangfold i alder, kjønn, utdanning, kultur og tenkemåter er en forutsetning for at virksomheter kan opprettholde kvalitet over tid. Slikt mangfold er også en viktig forutsetning for nyskaping og innovasjon. Ensartete miljøer kan medføre stagnasjon og stillstand.

Organisasjoner som setter mål for mangfold kan oppnå mange fordeler:

 • Tilgang til ny arbeidskraft og ny kompetanse
 • Bedre omdømme. Organisasjonen forbindes med mangfold og like rettigheter.
 • Større bredde i erfaringer og fagmiljø.

Hovedutfordringer for økt inkludering og mangfold:

 • etablere enkle men robuste systemer for lederoppfølging av sykemeldte
 • å utforme innholdsmessige og materielle fristelser som kan utfordre planer om tidlig pensjoneringå
 • årvåkenhet mot utilsiktet diskriminering ved all nyrekruttering

Etnisk mangfold - noen eksempler

Bevisstgjøring

 • analyser og tallfeste i hvilken grad egne medarbeidere speiler befolkningen
 • sette mål for rekruttering og markedsføre og forankre disse

Strategier

 • ansettelse i sesongarbeid og på praksisplasser slik at vedkommende kan få praksis og lettere komme i betraktning til faste stillinger etterpå
 • etablering av ordning for norskopplæring som kan kombineres med jobbsitasjonen
 • medarbeidere med minoritetsbakgrunn blir rekruttert til lederjobber og nøkkelposisjoner (lærere - rollemodeller for unge).

Rutiner

 • vurdere egen utlysings- og ansettelsespraksis
 • leders oppfølgingsansvar for å hindre hverdagsrasisme, understrekning av medarbeidernes underretningsplikt dersom man blir kjent med diskriminering (jfr. AML § 2-3 (2) d).

Lenke til strategien "Stolt og unik"

Les også om kandidatnettverket "Mangfold i ledelse"

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no