Lag oversikt over andel ansatte med innvandrerbakgrunn

Last ned skjema for å få oversikt over andelen ansatte med innvandrerbakgrunn.

Publisert: 17.02.2009

Logo

IMDi har utarbeidet et skjema som kan benyttes av arbeidsgivere som ønsker å få oversikt over andelen ansatte med innvandrerbakgrunn. En slik oversikt kan være nyttig når virksomheten skal sette konkrete mål og legge planer for økt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn. På samme måte vil oversikten også være nyttig for de virksomheter som skal rapportere om tiltak for å fremme økt likestilling.

Finn skjemaet her

Les mer om loven som krever tiltak mot diskriminering

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no