Mangfold i nedgangstider

Hvordan skal du som HR-ansvarlig forhindre at mangfoldsaktiviteter nedprioriteres i nedgangstider? Her får du tips om hvordan du synliggjør de økonomiske fordelene med en mangfoldig arbeidsplass.

Publisert: 15.01.2009
Forfatter: Lisa Cooper, Leadership Foundation
Logo

I nedgangstider vil de aller fleste bedriftsledere vurdere grundig hvilke forretningsmessige og interne aktiviteter som skal prioriteres. Forskning viser at mangfoldsinitiativer mister støtte i nedgangstider. Aktiviteter som beholdes er oftest de som er besparende, fremmer innovasjon og legger til rette for økt effektivitet og konkurransekraft.

Her får du tips om hva du som HR-sjef eller rekrutteringssansvarling kan gjøre for å sikre at mangfold prioriteres også i tider preget av sviktende kundebase, budsjettkutt og nedbemanning.

Lag en strategi
Ikke glem at de fleste av dagens ledere tenker i tall, lønnsomhet og produktivitet, nå mer enn noensinne. Mangfoldsinitiativer må underbygge en forretningsmessig idé som er lønnsom og som ligger nær selskapets visjon. Når man utvikler strategien for mangfoldsaktivitetene, bør man synliggjøre et forbedret finansielt resultat, slik at både aksjeeiere, styre og linjeledere forstår hvorfor mangfold er viktig.

Følgende spørsmål kan være nyttige å stille i utviklingen av strategien:

  • Hvordan vil mangfold øke verdien av selskapet?
  • Hvordan gjør mangfold organisasjonen mer effektiv og konkurransedyktig?
  • Hvilke fordeler har mangfoldet for kunden ?  
  • Hva er avkastningen på investerte midler for disse aktivitetene?
  • Er det andre samfunnsmessige mål, for eksempel knyttet til selskapets visjon, der mangfold kan spille en viktig rolle?
  • Vær fokusert på å oppnå gode resultater og god ledelse – og god ledelse er en mangfoldig ledelse.

Stimuler til dialog
Det er mange måter å se på mangfold, og det finnes ulike tanker om mangfold. Mangfoldsinitiativer og dialog om mangfold kan fort forsvinne i arbeidet på tvers av forretningsenheter, geografi og kultur.

Alle ledere har en ting felles på tvers av alle selskapsformer; de er opptatt av å få jobben gjort, de er opptatt av (økt) produktivitet og de er opptatt av bunnlinjen. Derfor kan man finne former for dialog som synliggjør aktiviteter som har bidratt til positive resultater for virksomheten.

Ha frokostmøter, mini-seminarer, artikler i internavis og på intranett som fokuserer positiv på mangfold og mangfoldsinitiativer. Dette stimulerer til dialog, refleksjon og bidrar til en felles forståelse av mangfold i selskapet.  

Lederopplæring om mangfold
Krisetider krever mer av lederne. Derfor må bedriften også i nedgangstider satse på lederutvikling og opplæring. En viktig del av lederutviklingen bør være å fremme mangfold og forklare betydningen av mangfoldsledelse.

Sikre at ditt selskap lager en modul i lederutvikling og opplæring som har fokus på hva mangfold er, hvorfor det er viktig, og hvordan det konkret fører til bedre bunnlinjer. Integrer mangfold i det daglige.

God internkommunikasjon
For at mangfold skal bli vellykket i en bred forretningsmessig kontekst, må det oftest vise en forretningsmessig fornuft, og dette må presenteres på en forståelig måte for alle ansatte. Tenk konkret, vær kreativ og finn ut hvordan man kan kommunisere med alle på tvers av avdelinger; fra styre til linjeledere. Sett mål og prioriter hva du kan gjøre innenfor de forutsetninger og rammer du har.

Bruk nedgangstider til å forsette å legge strategier, føre dialog og gjennomføre opplæring som bidrar til positiv, sosial forandring. Lik skaper vi en sunn, robust og mer mangfoldig organisasjon. Det lønner seg også i oppgangstider.

Last ned denne artikkelen.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no