Ny i Norge

Mange nyankomne arbeidsinnvandrere opplever at det er vanskelig å finne fram til viktig informasjon om det norske samfunnet. Boken Ny i Norge inneholder opplysninger om rettigheter og plikter ved arbeid og opphold i Norge, samt de generelle ordningene knyttet til barn, skole og helse.

Publisert: 07.10.2009

Logo
Boken gir også praktiske råd og tips for hvordan mestre en ny hverdag. Ny i Norge er utarbeidet for arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer, men informasjonen kan også være nyttig for flere. Utenlandske ektefeller, arbeidsgivere med utenlandske ansatte og alle som har kontakt med innvandrere, vil finne relevant informasjon her.

 

Ny i Norge er delt inn i følgende sju kapitler:

• Opphold
• Arbeid
• Barn og skole
• Helse
• Fritid
• Nyttig informasjon
• Offentlige etater

Hvert kapittel har flere temaer slik at man lett kan finne ønsket informasjon. Informasjonen er formidlet i form av korte fakta, illustrasjoner og noen “bruksanvisninger” med bilder kalt “1-2-3”. Under hvert tema er det oppgitt internettadresse eller telefonnummer hvor interesserte kan finne mer detaljert informasjon. Viktige frister og datoer finnes i en kalender på slutten av boken.

Ny i Norge utgis på tre språk: norsk, engelsk og polsk. Opplysningene er oppdatert per 1. august 2009. Boken vil i løpet av oktober også være tilgjengelig på alle tre språk på websiden www.nyinorge.no, som vil oppdateres fortløpende.

Ny i Norge er gratis og kan bestilles av arbeidsgivere og blir tilsendt kostnadsfritt. Bestill boken på bestilling@imdi.no.

Følgende aktører har bidratt med informasjon: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for naturforvaltning, Fellesforbundet, Forbrukerrådet, KS, Helsedirektoratet, Husbanken, Politidirektoratet, Skattedirektoratet, Statens vegvesen, Toll- og avgiftsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Utlendingsdirektoratet. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) hadde ansvar for redigering, tilrettelegging, utgivelse og distribusjon.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no