Øker konkurransekraften gjennom stipend-samarbeid

I en stadig mer globalisert verden satser Statkraft på å rekruttere de beste av de beste med flerkulturell kompetanse.

Publisert: 16.04.2009
Forfatter: Britt Arnhøy
Fotograf: Britt Arnhøy
Logo

Beate Hamre Deck, HR-direktør i Statkraft

Dilek Ayhan, daglig leder i Alarga

I 2007 opprettet Statkraft et samarbeid med Alarga, en ideell organisasjon som gir utdanningsstipend til talentfulle, norske mastergradsstudenter med familiebakgrunn fra Øst-Europa, Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika. Målet er å bidra til at norske bedrifter øker sin globale konkurransekraft gjennom interkulturell rekruttering.
-Statkraft har nær 3000 medarbeidere i mer enn 20 land. Både på medarbeider- og ledersiden er det viktig å knytte til oss ekspertise med den rette kompetansen, og det er enda viktigere med bredde i kulturell bakgrunn i forhold til det internasjonale aspektet – og å tenke mer globalt. Vi ønsker dermed å finne de beste talentene og få inn folk med flerkulturelle ressurser. Helt konkret er vi ute etter unge ressurssterke mennesker med sterke analytiske evner, som også er gode rollemodeller i sitt miljø, sier HR-direktør Beate Hamre Deck.

-En unik mulighet

 Statkraft fikk sin første stipendiat i 2007 og sin andre i 2008. Stipendiatene velges ut fra gode akademiske resultater, sosialt ansvar og engasjement, høye ambisjoner, samt gode personlige egenskaper og deres funksjon som rollemodeller. Statkraft betaler 250 000 kroner i året, hvorav 100 000 kroner går til studenten i form av stipend over to år. Det resterende går til drift. Bedriftene som er Alarga-partnere har ingen plikt til å ansette stipendiaten, og stipendiaten har ingen plikt til å si ja hvis vedkommende blir tilbudt jobb.
-Men ordningen gir jo en unik mulighet til å bli kjent med kandidaten, og den første stipendiaten vår som snart har fullført sin mastergrad, har nå sagt ja til traineestilling hos oss. Vi får mye igjen, sier Hamre Deck.

Deler på kompetansen

Alarga har i dag 11 partnere eller samarbeidsbedrifter.
-Vi er bedriftenes verktøy til flerkulturell kompetanse. Vi jobber ut fra et langsiktig ressursperspektiv, med bedrifter som er på jakt etter talenter med et globalt perspektiv som har evne og lyst til å jobbe på tvers av kulturer og språk. Nå ser vi at vi får fram en ny ressurspool av unge mennesker, også ledere, som blir viktige for verdiskapning for bedrifter i Norge og i utlandet framover, sier Dilek Ayhan, daglig leder i Alarga.
Hun tror på gode ringvirkninger av denne måten å finne ressursene på.
-Det er spennende når flere bedrifter kan dele på kompetanse, slik våre partnerbedrifter gjør i dette prosjektet. Behovet for flerkulturell kompetanse vil øke i takt med en økende globalisering. Når store bedrifter som har lang erfaring internasjonalt viser at de ser muligheter til økt verdiskapning ved å tenke nytt og langsiktig i rekrutteringsarbeidet lokalt, er de samtidig gode rollemodeller for små- og mellomstore bedrifter, mener Ayhan.

Ett av mange mangfoldstiltak

Beate Hamre Deck i Statkraft betegner stipendiatprogrammet som et fint supplement til mangfoldsarbeidet ved vanlige ansettelser i bedriften.
Statkraft har også gode erfaringer med følgende tiltak for å rekruttere flerkulturelle ressurser:
*Alle stillingsannonser oppfordrer til mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn.
*De utlyser stadig flere stillinger på engelsk, noe som gir flere søknader fra personer med flerkulturell bakgrunn.

*De har oppfordret alle sine personalsjefer til å innkalle innvandrere som er kvalifisert til intervju.
–Og det gjøres.  For eksempel hadde vi i forbindelse med to controllerstillinger 13 inne på intervju, hvorav fem hadde innvandrerbakgrunn. En av stillingene ble besatt av en med indisk bakgrunn, forteller Hamre Deck.

*I 2008 var Statkraft og Yara vertskap for åtte Alarga-studenter i 2008 på en faglig tredagers industrireise til Glomfjord (største damanlegg) sør for Bodø, hvor deltakerne også fikk nyte norsk natur og ha sosialt fellesskap. -En fin aktivitet også i integreringsøyemed, påpeker Hamre Deck.

*Statkraft planlegger å ta inn flere med innvandrerbakgrunn til traineestillingsintervjuer i 2009. Fra 2010 skal traineeprogrammet bli globalt, og fordi de ønsker mange med flerkulturell bakgrunn vil hele det faglige programmet kjøres på engelsk. Fra våren 2010 vil de drive aktiv markedsføring ut mot utdanningsinstitusjoner i utlandet.

*-Vi har planlagt å få en fra IMDi til å gi våre personalsjefer råd i forhold til spesielle ting de bør være obs på i intervjusammenheng når det gjelder forskjell i kultur, slik at de skal unngå eventuelle misforståelser, forteller Hamre Deck.

-Hva gjør Statkraft konkret for å få fram ledere med flerkulturell bakgrunn?

- Vi nominerer de beste medarbeiderne til våre lederprogrammer. Lederprogrammet Next har i flere år blitt kjørt på engelsk også for å få med medarbeidere utenfor Norges grenser. Det er en policy at vi ønsker å bygge mangfold av de beste lederemnene både med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn, sier Beate Hamre Deck.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no