Religion og arbeid

Likestillings- og diskrimineringsombudet har gitt ut ei håndbok om religion på arbeidsplassen.

Publisert: 06.05.2010

Logo
Den nye håndboka gir en oversikt over arbeidstakeres rettigheter og plikter. Slik kan den bidra til å løse problemer og hindre konflikter knyttet til den enkelte medarbeiders religionsutøvelse.

 

Religion på arbeidsplassen er delt inn i disse temakapitlene:

  • Bønn i arbeidstida/bønnerom.
  • Religiøse hodeplagg og symboler.
  • Rett til fri i forbindelse med religiøse handlinger eller helligdager.
  • Ramadan.
  • Mat og drikke.
  • Arbeidstakeres plikter.
  • Misjonering på arbeidsplassen.
  • Språkbruk og omtale.
  • Kjønn og homofili.

I tillegg inneholder den metoder og gode eksempler, kontaktinformasjon og nyttige internettadresser.

Lenke til LDOs håndbok "Religion på arbeidsplassen"

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no