Tilpasset språkopplæring

Å være god nok i norsk er nøkkelen til suksess for alle arbeidstakere i Norge. Men hva er godt nok, hva kreves i stillingen – i intern og ekstern kommunikasjon?

Publisert: 30.12.2008
Forfatter: Kjell Ribert
Logo Forfatter

”Arbeidsnorsk” er et integreringsprogram som skal synliggjøre opplæringsbehovene hos ansatte med andre morsmål enn norsk. Når kompetansekravene og opplæringsbehovene er kartlagt, skal deltakeren tilbys tilrettelagt undervisning i nødvendig og relevant norsk.  

Skreddersøm lønnsomt
I språkopplæring er det ofte vanskelig å finne riktig nivå for den aktuelle kursdeltaker. For en arbeidsgiver er det derfor viktig å kartlegge hvilke språk-krav som stilles til den ansatte. Er kravet relevant for stillingen? Hva skal til for å gjøre jobben riktig, hva er nødvendige kunnskaper og hva kan vi se gjennom fingrene med?

Gjennom en grundig krav- og behovsanalyse kan man tilby et skreddersydd program som verken er over- eller underdimensjonert for deltakeren. Det er mer lønnsomt for virksomheten, både med tanke på tids- og pengeforbruk.

Involverer flere
”Arbeidsnorsk” tar utgangspunkt i den enkelte deltaker og setter sammen en gruppe som består av deltakeren, en mentor, leder til dem begge og en opplæringskonsulent. Slik får man ivaretatt innvolvering og inkludering på flere plan i virksomheten, noe som er helt nødvendig for å lykkes.

”Abeidsnorsk” er ikke språkopplæring, men et integreringsprogram. Det er et helhetlig program som skreddersyr opplæring innen språk, kultur og kommunikasjon for minoritetsspråklige. I samarbeid med deltaker, mentor og leder skal programmet bidra til at alle ansatte føler seg iverdsatt og sett. Man får satt søkelyset på virksomhetens sterke og svake sider, og man synliggjør hva den enkelte arbeidstaker skal bidra med på arbeidsplassen.

”Helsesjekk” på virksomheten
”Arbeidsnorsk” kan brukes for å kartlegge generelle behov og ønsker i virksomheten, uavhengig av om man har minoritetsspråklige ansatte eller ikke. Behov for mer opplæring kan avdekkes innenfor flere områder, og det er nyttig for virksomheten å bli bevisst på disse.

Les mer om "Arbeidsnorsk".

Last ned en PowerPoint-presentasjon om inkludering ved hjelp av tilpasset opplæring.

”Arbeidsnorsk” er utviklet av Kjell Ribert i Ribert Kultur og Kommunikasjon.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no