Tips ved kjøp av konsulenttjenester til rekruttering og lederutvikling

Virksomheter som engasjerer eksterne konsulentbyråer til rekruttering eller til intern lederutvikling må sikre seg at leverandørene har kompetanse på å levere tjenester som ivaretar et flerkulturelt mangfold. Virksomheter som ikke kvalitetssikrer tjenestene på dette området kan risikere å gå glipp av verdifull kompetanse. Ved mangfoldig rekruttering vil søkergrunnlaget utvides, og det kan bli flere kandidater å velge mellom. Virksomheter som rekrutterer mangfoldig vil også kunne utvikle bedre evne til innovasjon og omstilling.

Publisert: 14.04.2009
Forfatter: IMDi
Logo

IMDi har her utarbeidet forslag til tekster som kan legges inn i kravspesifikasjoner ved kjøp av konsulenttjenester. Forslagene kan brukes i sin helhet eller delvis. De kan klippes ut og limes inn der det passer.

Konsulenttjenester til rekruttering:

Under ”Krav til leverandøren”:

Leverandøren må ha kompetanse i å rekruttere mangfoldig, herunder også flerkulturelle kandidater. Leverandøren må dokumentere kunnskap om rekruttering av flerkulturelle kandidater, og kunne gjøre rede for eventuelle flerkulturelle utfordringer knyttet til virkemidler i rekrutteringsfasen (bruk av tester, intervjusituasjonen, bakgrunssjekk, innhenting av referanser m.m.) og leverandøren må samtidig gjøre rede for hvordan eventuelle utfordringer kan løses.

Konsulenter avsatt til oppdraget må kunne dokumentere relevant erfaring fra lignende oppdrag, samt dokumentere tilgang til relevante flerkulturelle kandidatbaser og nettverk.

Ved rekruttering til lederstillinger må konsulenter avsatt til oppdraget dokumentere kunnskaper om ledelse av flerkulturelle virksomheter. Konsulentene må også dokumentere tilgang til relevante flerkulturelle kandidatbaser og nettverk.

Konsulenttjenester til lederutvikling:

Under ”Kompetansekrav til leverandøren”:

Leverandøren m/ nøkkelpersonell må dokumentere kunnskaper om ledelse i flerkulturelle virksomheter. Konsulenter avsatt til oppdraget må kunne dokumentere relevant erfaring fra lignende oppdrag.

Under ”Tildelingskriterier – leverandørens egnethet”:

• Leverandørens kunnskap om og erfaring fra HR og lederutvikling i flerkulturelle virksomheter (eks: rekruttering, den flerkulturelle samtalen, mangfoldsledelse, karrieremobilitet).
• Leverandørens erfaring fra lignende oppdrag.
• Leverandørens gjennomføringsevne, oppnådde resultater og referanser


Last ned artikkelen som word-dokument

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no