Nettverk for arbeidssøkere

Hvordan skal arbeidsgiverne finne de høyt utdannede innvandrerne, dersom de har besluttet seg for å satse på mangfold på arbeidsplassen? Et felles nettverk på internett er en idé som diskuteres.

Publisert: 10.12.2008
Forfatter: Parisa Radpey
Fotograf: Kamran Karimi

— For å gjøre det lettere for norske bedrifter å finne arbeidstakere med innvandrerbakgrunn, bør myndighetene etablere en felles database hvor arbeidssøkerne registrerer sine CV-er. I tillegg burde arbeidsgiverne én gang i måneden arrangere et sosialt treff hvor partene får anledning til å treffe hverandre, sier Etambuyu A. Gundersen, programsekretær i etableringsprogrammet i NAV.

Gundersen er opprinnelig fra Zambia, og derfra har hun diplom i journalistikk. I tillegg har hun en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo og mastergrad i European and Comparative Public Policy fra universitet i Edinburgh. Hun er nå godt i gang med å ta master i International Law ved universitet i Kent i England.

— Jeg registrerte meg som arbeidssøker hos aetat da jeg kom til Norge i 2000. Jeg ble kjent med en dyktig konsulent som hadde ansvar for formidling av arbeidstakere med høyere utdannelse. Jeg tok selv initiativet til å registrere meg, men hun hjalp meg inn i det norske arbeidsmarkedet. Det er veldig viktig med kontakter og nettverk i arbeidslivet, forteller Gundersen.

Treningsprogram
— For å håndtere utfordringene som er knyttet til ansettelse av migranter, er det viktig å skape arenaer for erfaringsutveksling mellom arbeidsgivere og arbeidssøkere. Det å trene arbeidsgivere, enkeltpersoner og bedrifter som er involvert i en ansettelsesprosess er derfor viktig, sier Gundersen, og legger til:

—  I 2005 innledet Østerrike, Spania, Italia, Portugal og Hellas et program for å effektivisere rekruttering av innvandrere i arbeidsmarkedet. Treningsprogrammets formål var å utvikle et kommunikasjonsverktøy som skulle instruere og intensivere HR-ansvarliges kunnskap om rekruttering og ansettelse av innvandrere. Slike tiltak bidrar til at migranters kompetanse ikke undervurderes på grunn av deres bakgrunn, forteller Gundersen. 

Synliggjøre fordelene
—  Ansettelse av innvandrere bør ses på som en vinn-vinn-situasjon. Bevisstgjøring på fordelene ved å ansette utenlandske arbeidssøkere vil bidra til sosial integrering av innvandrere i samfunnet. Å utvikle arbeidsgivernes ferdigheter på dette feltet er derfor avgjørende i rekrutteringsprosessen, sier Gundersen.

 Hvordan ville du gå frem for å få inn flere med ikke etnisk norsk bakgrunn i din bedrift?

— Først og fremst ville jeg foretrukket en felles database eller et nettverk på nett for disse arbeidssøkerne. Deretter ville jeg ha formulert en bevisst politikk om mangfold i bedriften, og arbeidet aktivt for å følge den, sier Gundersen.

 

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no