Mangfold er lønnsomt

Gode virksomheter kobler målrettet og god mangfoldspolitikk til karriereutvikling og virksomhetens overordnede mål. Det handler ikke om å være snill eller politisk korrekt – det handler om å få gode resultater.

Publisert: 28.11.2008
Forfatter: Even Bolstad, daglig leder i HR Norge
Logo

Professor Henrik Holt Larsen fra Handelshøyskolen i København sier at alle jobber skal kunnes av minst tre medarbeidere, samtidig som hver medarbeider skal kunne tre jobber. For virksomheten gir det stor fleksibilitet, og for den enkelte gir det mulighet for variasjon og mulighet for å prestere og utvikle seg.

Forutsetningene forandrer seg
Karriere kan også innebære variasjon i belastning. I noen faser av livet har man overskudd og entusiasme til å legge vesentlig mer i potten enn hva som forventes av en arbeidstaker, i andre perioder – for eksempel knyttet til småbarnsperiode og foreldres sykdom – er situasjonen helt annerledes. Det kan også innebære å gå over til en mer rådgivende rolle sent i karrieren, hvor belastningen er mindre men hvor virksomheten kan hente ut gevinster av langsiktig oppbygging av kunnskap og ferdigheter

Rom for utprøving
Karriere og mobilitet handler også om å bli synliggjort blant nye kolleger og ledere. Risikoen for å prøve ut noe nytt, sett fra lederens og virksomhetens side, er mindre når stadig bevegelse og omskifting er en integrert del av kulturen. Det betyr at man kan prøve ut potensiale uten at en eventuell feilslått uttesting resulterer i at personer havner i en karrieremessig blindvei med trist utgang i form av vedvarende dårlige prestasjoner, mistrivsel og mulig avgang.

Får vist hva de kan
For eksempel vil mennesker med annen kulturell bakgrunn kunne profitere på en lavere terskel for mobilitet. Har man først ”en fot innenfor” og får mulighet for å vise seg frem og synliggjøre talent, vil diskriminerende fordommer og risikoaversjon lettere måtte vike for talent i utfoldelse. Norske virksomheter vil tjene på økt mangfold, knyttet til etnisitet, utdanning, alder, kjønn og sosiale referanserammer. Kompetanse er blant de få tingene som vokser når det deles. Derfor er en offensiv og god karrierepolitikk bra for virksomheter, individer, inkludering og utvikling av samfunnet.

Mangfold er lønnsomt
Selskaper som ønsker å ligge i front på talent og karriere gjør lurt i å koble det til trening, utvikling og mangfold. Internasjonale undersøkelser som HR Norge er med på [i], viser at de beste virksomhetene trekker frem interkulturell trening og mentoring når de skal identifisere hva som gir utbytte i forhold til mangfold.
Det som måles blir også gjort. Økt kvotering hører ikke fremtiden til, sier samme undersøkelse. I stedet vil man fokusere på frekvensen av forfremmelser blant spesielle grupper ansatte sett opp mot virksomheten totalt sett. I tillegg vil vi se en kraftig økning i virksomheter som har høyt fokus på og måler hvordan forskjellige grupper er representert i søkegrunnlaget.

Inkludering gir resultater
Mangfold, integrering, karriere og utvikling henger nøye sammen. Gode virksomheter kobler målrettet og god mangfoldspolitikk til karriereutvikling og virksomhetens overordnede mål. Det handler ikke om å være snill eller politisk korrekt – det handler om å være lur og om å nå resultater.


[i] EAPM/BCG: The Future of HR in Europe – Key Challenges Through 2015

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no