For opplæringsansvarlige

Har du ansvar for å utforme og initiere opplæring på din arbeidsplass? Her finner du nyttige verktøy og tips om gode fremgangsmetoder.
 • Mangfoldsledelse i vinden

  Mangfoldsledelse i vinden

  Flat organisasjonsstruktur og utydelig ledelse skaper utfordringer for utenlandske arbeidstakere i Norge. Mangfoldsledelse er i vinden som aldri før. I høst har to nye studier av interkulturell ledelse fått medieomtale.

  18.12.2013

 • Når likhet teller mer enn kompetanse

  Når likhet teller mer enn kompetanse

  Hva legger ledere til grunn når de velger kandidater? Les artikkel forskning på hvordan ledere rangerer innvandrere under jobbintervju. Kompetanse vurderes ikke alltid viktigst, sier forskeren. Hun har klare råd til ledere og HR-personell som ønsker å bli mer bevisst på egen rekruttering.

  18.12.2013

 • Danske arbeidsgivere jobber aktivt for økt mangfold

  Danske arbeidsgivere jobber aktivt for økt mangfold

  Les om hvordan danske arbeidsgivere jobbber for å styrke mangfoldet i virksomheten. Et statlig HR-nettverk var på studietur og ble inspirert.

  22.10.2013

 • Veileder i likestilling og mangfold

  Veileder i likestilling og mangfold

  Oslo kommune har utviklet veileder i likestilling og mangfold for sine virksomheter som et hjelpemiddel for å få til en aktiv, målrettet og planmessig innsats. Last ned veilederen og få gode tips til arbeidet i din virksomhet.

  10.04.2013

 • "Mangfold i arbeidslivet" - bare et tidsriktig slagord?

  "Mangfold i arbeidslivet" - bare et tidsriktig slagord?

  En nyere artikkel ser på hvordan du kan lykkes som leder og dra nytte av en arbeidssstokk preget av mangfold. Forfatteren sammenligner dette med å dirigere et symfoniorkester. Les omtale og last ned hele artikkelen her.

  19.02.2013

 • HR som pådriver i mangfoldsarbeidet

  HR som pådriver i mangfoldsarbeidet

  Hvordan kan HR våre en pådriver og støttefunksjon for økt mangfold i virksomheter? Les rapport om undersøkelse i heleide statlige virksomheter

  01.02.2013

 • Kompetanse, opplæring og mangfold

  Kompetanse, opplæring og mangfold

  Les om hvordan seks virksomheter med stort innslag av ansatte med innvandrerbakgrunn har jobbet med bedritsintern språkopplæring. Her kan du også laste ned egen veiviser.

  05.12.2011

 • Håndbok Samarbeid om mangfold 2010

  Håndbok Samarbeid om mangfold 2010

  Håndboken ”Samarbeid om mangfold” samler erfaringene fra mangfoldsarbeid på arbeidsplassnivå og består av nyttige råd, refleksjonsspørsmål og eksempler på god praksis.

  02.09.2010

 • Ny bok: Veien til interkulturell kompetanse

  Ny bok: Veien til interkulturell kompetanse

  Boka er for alle som vil bli bedre på kommunikasjon - både i yrkeslivet og privat. Den gir et grunnlag til videre refkleksjon, og forfatterne viser hvilke faktorer som påvirker kommunikasjon mellom mennesker med ulik perspektiv på livet.

  21.02.2011

 • Religion og arbeid

  Religion og arbeid

  Les om rettigheter og plikter knyttet til religion på arbeidsplassen og få tips om hvordan du kan du du kan unngå konflikter i forbindelse religionsutøvelse for medarbeidere.

  06.05.2010

 • Norskopplæring i bedrift

  Norskopplæring i bedrift

  Har du mange ansatte som trenger bedre norskkunnskaper? I Oslo-området finnes tilbud om norskopplæring i bedrift. Les artikkel om hva dette kan bety for din virksomhet.

  05.01.2010

 • Tilskudd til opplæring

  Tilskudd til opplæring

  Det finnes en tilskuddsordning som skal bidra til at voksne får nødvendig basiskompetanse for å mestre krav om omstilling i arbeidslivet. Les om ordningen som forvaltes av VOX. Hvem kan søke? Hva kan dekkes? Søknadsfrist.

  13.02.2009

 • Håndbok i likestilling og mangfold

  Håndbok i likestilling og mangfold

  Her finner du tips, sjekklister og gode råd for hvordan du kan jobbe aktivt for en likestilt personalpolitikk i virksomheten din. Last ned håndboken gratis.

  08.10.2009

 • Ny i Norge

  Ny i Norge

  Har du ansatt personer fra utlandet nylig? "Ny i Norge" er en informasjonsbrosjyre for nyankomne arbeidsinnvandrere. Brosjyren innholder også nyttig informasjon for arbeidsgivere. Brosjyren er gratis og kan bestilles på nett.

  07.10.2009

 • Tilpasset språkopplæring

  Tilpasset språkopplæring

  Hvordan sikrer du at de ansatte har tilstrekkelige norskkunnskaper for å gjøre jobben riktig?

  28.11.2008

 • Leken samarbeidstrening

  Leken samarbeidstrening

  Bli kjent med deg selv og de tre vanligste mennesketypene på en arbeidsplass.

  18.12.2008

 • Ny på jobben - film

  Ny på jobben - film

  Det som sårer er ikke alltid vondt ment. De aller fleste føler seg litt truffet av denne filmen - se den!

  23.12.2008

 • En kilde til konflikt?

  En kilde til konflikt?

  Hvordan håndtere uvaner og konflikter – og hvordan skiller man mellom dem?

  30.12.2008

 • Hva kan vi lære av likestillingsarbeidet?

  Hva kan vi lære av likestillingsarbeidet?

  Kan arbeid for økt etnisk mangfold lære noe av erfaringene fra likestillingsarbeidet?

  03.03.2010

 • Nettkurs i mangfoldsledelse

  Nettkurs i mangfoldsledelse

  Se nettkurset Mangfoldsledelse, og lær hvordan du skaper en inkluderende arbeidsplass!

  28.11.2008

 • Innfasing og opplæring av nyansatt

  Innfasing og opplæring av nyansatt

  En god innfasing og opplæring er svært viktig for å øke verdien av den store investeringen vi har gjort ved å ansette en ny kollega. Les mer fra rekrutteringstips utarbeidet av Manpower Professional Executive AS.

  29.12.2008

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no