Tilskudd til opplæring

Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) er en tilskuddsordning som skal bidra til at voksne får nødvendig basiskompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Målet er å hindre utstøting. Programmet er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og forvaltes av Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

Publisert: 13.02.2009
Forfatter: Kristian Melsæter
Logo

 

Hvem kan søke?

Virksomheter som vil gi sine ansatte grunnleggende opplæring i lesing, skriving, regning og data kan søke om støtte. Dette gjelder:
• private bedrifter,
• offentlige virksomheter,
• opplæringstilbydere i samarbeid med bedrift eller
• offentlig virksomhet og organisasjoner i arbeidslivet i samarbeid med bedrift eller offentlig virksomhet.

Det kan både søkes om tilskudd til opplæring av ansatte i grunnleggende ferdigheter og motivasjons- og kartleggingsarbeid med henblikk på opplæring.

Hva programmet ikke dekker


Det gis ikke tilskudd til førstegangsopplæring i norsk for innvandrere. Arbeidsmarkedsbedrifter kan ikke søke om tilskudd til opplæring av ansatte som er dekket av annen offentlig finansiering. Opplæring av arbeidssøkere og andre voksne utenfor arbeidslivet skjer innenfor et nærmere samarbeid mellom NAV og Vox. Informasjon om dette fås ved henvendelse til Vox.
 

Utlysning og søknadsfrist


VOX lyser ut om lag 65 millioner kroner til opplæring i grunnleggende ferdigheter. Søknadsfrist er 22. januar 2010 Søk elektronisk og få søknadshjelp her

Stort behov


430 000 voksne i Norge har for svake ferdigheter i lesing og tallforståelse. 27 prosent av befolkningen behersker ikke data. Mange opplever ikke selv at de har et opplæringsbehov og risikerer å falle utenfor ved omstillinger.

Les mer om ordningen her

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no