For tillitsvalgte

Hva kan du som tillitsvalgt gjøre, og hvilket ansvar har fagforeningen? Les mer om fagbevegelsens rolle for inkluderingsarbeidet.
 • Telenor Integration - Bare fordeler

  Telenor Integration - Bare fordeler

  Telenor Integration har eksistert som program siden 2010. - For Telenor har dette vært ren gevinst, sier HMS-direktør Ferry Zandjani. Nå søker han andre bedrifter som vil lære hvordan de har fått det til.

  19.12.2013

 • Danske arbeidsgivere jobber aktivt for økt mangfold

  Danske arbeidsgivere jobber aktivt for økt mangfold

  Les om hvordan danske arbeidsgivere jobbber for å styrke mangfoldet i virksomheten. Et statlig HR-nettverk var på studietur og ble inspirert.

  22.10.2013

 • Veileder i likestilling og mangfold

  Veileder i likestilling og mangfold

  Oslo kommune har utviklet veileder i likestilling og mangfold for sine virksomheter som et hjelpemiddel for å få til en aktiv, målrettet og planmessig innsats. Last ned veilederen og få gode tips til arbeidet i din virksomhet.

  10.04.2013

 • Sammensatt bilde fra toppledere

  Sammensatt bilde fra toppledere

  Hva mener norske toppledere om rekruttering av og om ansatte med innvandrerbakgrunn i 2011? Les om resultatene i den årlige undersøkelsen blant 2500 ledere fra både privat og offentlig sektor.

  19.10.2011

 • Ny bok: Veien til interkulturell kompetanse

  Ny bok: Veien til interkulturell kompetanse

  Boka er for alle som vil bli bedre på kommunikasjon - både i yrkeslivet og privat. Den gir et grunnlag til videre refkleksjon, og forfatterne viser hvilke faktorer som påvirker kommunikasjon mellom mennesker med ulik perspektiv på livet.

  22.02.2011

 • En varsom brobygger

  En varsom brobygger

  Det er noen flere utfordringer for en tillitsvalgt på en flerkulturell arbeidsplass, men chileneren Humberto Matthews (47) opplever vervet som givende og utviklende.

  10.02.2011

 • Ny bok: Flerkulturelle arbeidsplasser - en veiviser

  Ny bok: Flerkulturelle arbeidsplasser - en veiviser

  Fagbokforlaget har nettopp gitt ut boken "Flerkulturelle arbeidsplasser - en veiviser. Forfatteren gir konkrete svar og råd om hvordan man legger til rette for at en flerkulturell stab skal få utfolde sine ressurser på best mulig måte.

  30.06.2010

 • Religion og arbeid

  Religion og arbeid

  Les om rettigheter og plikter knyttet til religion på arbeidsplassen og få tips om hvordan du kan du du kan unngå konflikter i forbindelse religionsutøvelse for medarbeidere.

  06.05.2010

 • Tillitsvalgte pådrivere for opplæringstiltak

  Tillitsvalgte pådrivere for opplæringstiltak

  Som tillitsvalgt kan du være en pådriver for opplæring i virksomheten din, både for å rekruttere kursdeltakere, motivere ledelsen og for å følge opp kurset i arbeidshverdagen.

  21.12.2009

 • Innvandrer med lang fartstid

  Innvandrer med lang fartstid

  Les om Akhtar Hussein som kom til Norge i 1971 og har vært fagorganisert i over 36 år.

  16.01.2009

 • Flere innvandrere i fagbevegelsen

  Flere innvandrere i fagbevegelsen

  Hvorfor er det viktig at fagforeningene tar ansvar på dette området?

  11.12.2008

 • Hvordan få flere innvandrere i tillitsverv?

  Hvordan få flere innvandrere i tillitsverv?

  En veiledning til klubber og avdelinger for å få flere innvandrere blant medlemmer og tillitsvalgte.

  11.12.2008

 • Din rolle som tillitsvalgt

  Din rolle som tillitsvalgt

  Vet du hva du skal gjøre dersom du får vite om at det forekommer diskriminering på din arbeidsplass?

  10.12.2008

 • Juridisk ramme rundt tilsettinger i staten

  Juridisk ramme rundt tilsettinger i staten

  Det er tilsettingsrådene som har beslutningsmyndighet ved tilsetting i statlige stillinger. Les mer om fremgangsmåten i de statlige reglementene.

  10.12.2008

 • Tillitsvalgtes rolle ved statlige tilsettinger

  Tillitsvalgtes rolle ved statlige tilsettinger

  Hvordan kan de tillitsvalgte bidra til økt etnisk mangfold på arbeidsplassen?

  10.12.2008

 • Fagforeningers ansvar

  Fagforeningers ansvar

  Hva kan fagforeningene gjøre for å forebygge diskriminering?

  10.12.2008

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no