Din rolle som tillitsvalgt

Som tillitsvalgt kan du være den første som får vite det når noen føler seg forskjellsbehandlet på bakgrunn av etnisitet, religion eller hudfarge. Dette innebærer at du har et ekstra ansvar for å ta saken alvorlig og sørge for at den blir fulgt opp riktig.

Publisert: 10.12.2008

Når noen føler seg forskjellsbehandlet, er det den tillitsvalgte som er bindeleddet mellom arbeidstakeren og ledelsen. Henvendelser om diskriminering skal tas alvorlig, og den som melder fra må føle at taushetsplikt og intergritet er ivaretatt. Som tillitsvalgt må du ha kompetanse til å behandle slike klager, og kunnskap om hvordan de skal behandles. Som tillitsvalgt bør du sørge for at:

  • Du er tilgjengelig for kollegene dine
  • Den som melder fra om usaklig forskjellsbehandling kan føle seg sikker på at klagen blir tatt alvorlig, og at vedkommende får den støtten han/hun trenger.
  • Det blir tatt nødvendig hensyn til situasjonen for personen med innvandrerbakgrunn når det skal føres saker som berører arbeidsplassen. Avtaler må ta hensyn til alle.
  • Møter og avtaler blir satt opp med respekt for religiøse eller kulturelle høytidsdager.
  • Diskriminerende eller rasistiske kommentarer eller handlinger blir slått ned på umiddelbart.

Les om hvordan du kan arbeide for mangfold på din arbeidsplass.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no