Hvorfor skal vi ha innvandrere i tillitsverv?

Publisert: 11.12.2008

Hvis fagbevegelsen fortsatt skal være en god og viktig samfunnsaktør, må organisasjonen ta inn over seg den nye virkeligheten og inkludere medlemmer med etnisk minoritetsbakgrunn. Dette dreier seg ikke først og fremst om holdninger, men om handlinger.

Når innvandrere ikke kommer fram i en organisasjon er det organisasjonen det er noe galt med, ikke innvandrerne. Organisasjonskulturen må endres.

Fagforeningene er en viktig del av Norge, derfor må alle med. For at fagbevegelsen skal bli best mulig, må vi ta alle medlemmer i betraktning når vi velger våre tillitsvalgte, i alle ledd i organisasjonen.

Lederne i de ulike organisasjonsleddene må ta initiativ til å skape endringer, men vi har alle et ansvar for å presse på de som har makt.

Generelle råd
Det bør vurderes å lage lokalt tilpasset vervemateriell med gode, korte argumenter for å bli medlem og å være tillitsvalgt. Bruk gjerne de språkene som er representert i organisasjonen. Det er lettere for de tillitsvalgte hvis de har en felles brosjyre som de kan bruke overfor alle potensielle medlemmer og tillitsvalgte.

Det å bruke lokale krefter til arbeid med vervemateriell, er en fin måte å dra med medlemmer med innvandrerbakgrunn. Slik unngår de å måtte ta på seg et formelt verv med en gang.

Del materiell og ressurspersoner mellom dere på solidarisk fagforeningsvis.

Viljen må på plass først, holdningene må justeres dernest, men det er handlingene som er avgjørende for å få dette til. Gjør noe nå!

 

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no