Slik får du flere innvandrere i tillitsverv

Publisert: 11.12.2008

Alle har begynt som lokale tillitsvalgte. Det er derfor svært viktig å satse på å få personer med etnisk minoritetsbakgrunn til dette nivået først.

Lag en trinnvis plan. Løft henne/han frem gjennom kurs og annen opplæring for å skape interesse for å ta på seg verv. Styrk tryggheten om at nettopp hans/hennes språkkompetanse er viktig for klubben, så kan andre tillitsvalgte bidra med annen type nødvendig kompetanse.

Når interessen er vakt, få medlemmer med innvandrerbakgrunn inn som hovedavtaletillitsvalgte (HTV) på bedriften først. På den måten sikrer klubben seg et synlig bevis på at alle er inkludert. Først når han/hun har fått nok trening og opplæring i forhandlinger og andre relevante funksjoner, kan man få henne/ham valgt som organisasjonstillitsvalgte (OTV).

Forslag til konkrete tiltak kan være:
Mentorordning for alle nye tillitsvalgte

Frivillig registrering av medlemmers bakgrunn og kompetanse

Rapportering om valg av tillitsvalgte med etnisk minoritetsbakgrunn fra organisasjonsleddenes årsmøter

Utlysningstekst til kurspåmelding kan oppfordre medlemmer med innvandrerbakgrunn om å søke

Kurs kan tilrettelegges hvis nødvendig. Det kan gjelde språk, muntlig tilpasning, kulturforståelse og andre relevante temaer som virker inkluderende.

Sett konkrete tallfestede mål om representativitet for organisasjonen. Målene må forankres i det leddet i organisasjonen som har makt til å gjøre noe. Årsmøtene bør bindes opp.

Mål skal være målbare. Arbeidet må være systematisk, følges opp av utpekte ansvarlige, ha en fastlagt ansvarsstruktur, ha klare tidsfrister og en fastsatt dato for evaluering.

Få på plass regler om representativitet i både formelle og uformelle organer, på samme måte som for kvinnerepresentasjon.

Det er viktig at de med erfaring fra å være innvandrer i fagbevegelsen trekkes inn i dette arbeidet.

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no