Slik kartlegger du din organisasjon

Publisert: 11.12.2008

Sett opp en liste over aktuelle spørsmål og kartlegg den delen av organisasjonen du tilhører.

Eksempel:

 • Er det tilfelle at personer med innvandrerbakgrunn ikke kommer seg fram i vår organisasjon?
 • I hvilken grad skjer dette?
 • Hvem befinner seg hvor i organisasjonen?
 • Hvor i organisasjonen finner vi innvandrerne (forskere/renholdere)?
 • Hvem går på kurs?
 • Hvem får ressurser? 


Sett et kritisk søkelys på alle deler av organisasjonen. Finn ut hva dere gjør, hvorfor dere gjør det og hvilke konsekvenser det har for medlemmene.

Eksempel:

 • Hva skaper hindre?
 • Er helgekurs ekskluderende?
 • Må man åpne tillitsvalgtkurs for potensielle tillitsvalgte, for å gi trygghet forut for verv?
 • Bør man ha kurs med mer fokus på muntlig læring, rollespill etc?
 • Skal det arrangeres forkurs som gjennomgår organisasjonskulturen?


Ta også opp de vanskelige og upopulære spørsmålene:

 • Virker fagbevegelsen bruk av alkohol ekskluderende for avholdsfolk og muslimer?

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no