Tillitsvalgte pådrivere for opplæringstiltak

Som tillitsvalgt kan du være en pådriver for opplæring i virksomheten din, både for å rekruttere kursdeltakere, motivere ledelsen og for å følge opp kurset i arbeidshverdagen.

Publisert: 21.12.2009

Logo
Program for basiskompetanse i arbeidslivet gir støtte til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data. Tillitsvalgte kan spille en viktig rolle i å få virksomheten til å søke støtte til, og arrangere, slike kurs for de ansatte.

 

Her er eksempler på noen argumenter du kan bruke opp mot bedriftsledelsen:

• Mer effektiv arbeidstid: Å lese og skrive langsomt sløser unødvendig arbeidstid.

• Bedre kvalitetssikring: Korrekt skriftlig rapportering fra de ansatte gir ledelsen bedre beslutningsgrunnlag.

• Smidigere drift: Flere automatiserte prosesser stiller krav til effektive lese-,skrive- og dataferdigheter. 

 • Lavere sykefravær: Ansatte som er trygge i jobben sin har lavere sykefravær.

• Omstillingsdyktig stab: Gode grunnleggende ferdigheter gjør at man raskere kan ta til seg ny kunnskap.

 • Flere faglærte: Anbudsrunder krever ofte dokumenterbar kompetanse. Opplæring i grunnleggende ferdigheter kan være første steg på vei mot fagbrev eller annen fagopplæring.

 

Program for basiskompetanse i arbeidslivet forvaltes av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Les mer om ordningen her

Nettsiden har også en egen ressursside for tillitsvalgtewww.vox.no/tillitsvalgte

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no