Tillitsvalgtes rolle ved statlige tilsettinger

Hvordan kan de tillitsvalgte bidra til økt etnisk mangfold i statlige organisasjoner?

Publisert: 10.12.2008

Tillitsvalgte er med på å forhandle fram reglement ved tilsettingsprosedyrer. Med begrunnelse i regjeringens handlingsplan, IA-avtalen, Hovedtariffavtalen for bedre nyttiggjøring av etniske minoriteters kompetanse, Hovedavtalen, Arbeidsmiljøloven og Diskrimineringsloven, kan tillitsvalgte sørge for at etnisk mangfold prioriteres ved ansettelser i virksomheten.

Mangfold i alle sammenhenger
Den tillitsvalgte kan være med på å innføre prosedyrer som sikrer at kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn blir innkalt til intervju. Dette er en av de viktigste grunnforutsetningene. Dersom bedriften har en IA-avtale, er det også mulig å få med noe om etnisk mangfold i denne. Den tillitsvagte bør ha som mål at etnisk mangfold skal integreres og tydeliggjøres i alle avtaler og prosedyrer som omhandler ansattelser.

Sitter du som de ansattes representant i tilsettings- eller innstillingsrådet? Slik kan du være med å arbeide for økt etnisk mangfold i din organisasjon:

  1. Representantene utnevnes eller velges av fagforeningene, avhengig av antall medlemmer. Fagforeningene kan sørge for at personer med mangfoldskompetanse blir valgt. Medlemmer med innvandrerbakgrunn kan med fordel velges til disse vervene.
  2. Sørg for at stillingsannonsene er inkluderende, og ikke utelukker personer med utdanning fra utlandet. Kravene til norskkunnskaper skal være relevant til stillingstype. Det stilles for eksempel høyere krav til norsk skriftlig for en nettredaktør enn til en regnskapsmedarbeider.
  3. Foreslå annonsering i medier som når ut til innvandrermiljøer.
  4. Forsikre deg om at kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn blir innkalt til intervju.
  5. Pass på at det ikke stilles spørsmål under intervjuet som kan virke diskriminerende, ekskluderende eller støtende.
  6. Forsøk å finne ut mer om utdanningen og realkompetansen fra hjemlandet til søkeren, eller sørg for at ledelsen gjør det.
  7. Opplys søkeren om retten til å få se utvidet søkerliste og dermed blant annet unngå påstander om diskriminering i ettertid.
  8. Sørge for at den best kvalifiserte søkeren får jobben. I mange tilfeller kan det være personen med innvandrerbakgrunn.
  9. Ansatterepresentantene i tilsettingsråd har mulighet for å klage inn avgjørelser til overordnet myndighet dersom han/hun mener en annen kandidat enn den som er valgt er best kvalifisert til stillingen.

Juridiske rammer rundt tilsettinger i staten.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no