Gode eksempler

Les om erfaringene fra virksomheter som har en bevisst strategi for mangfold og inkludering.
 • Blind bankrekruttering: bra business

  Blind bankrekruttering: bra business

  Ved å unngå de ustrukturerte intervjuene, hvor fordommer og stereotypier farger inntrykket av søkerne, rekrutterer DNB et større mangfold av ansatte. Det mener banken er bra for business.

  14.05.2014

 • Forsvaret – uniformert mangfold

  Forsvaret – uniformert mangfold

  Forsvaret vant Mangfoldsprisen i 2013. Hva har de gjort riktig? Vi spurte HR-sjefen i Forsvaret, soldater i HM Kongens Garde og en tidligere sanitetssoldat i utenlandstjeneste.

  03.04.2014

 • Mangfold i rekrutteringsprosessen: Skatteetatens e-læringsprogram åpner øyne

  Mangfold i rekrutteringsprosessen: Skatteetatens e-læringsprogram åpner øyne

  Skatteetaten har utviklet et e-læringsverktøy for å øke mangfoldskompetansen til lederne og de HR-ansatte. Verktøyet ligger åpent tilgjengelig på nett.

  25.03.2014

 • Telenor Integration - bare fordeler!

  Telenor Integration - bare fordeler!

  Telenor Integration har eksistert som program siden 2010. - For Telenor har dette vært ren gevinst, sier HMS-direktør Ferry Zandjani. Nå søker han andre bedrifter som vil lære hvordan de har fått det til.

  18.12.2013

 • Telenor Integration - Tenk løsninger, ikke hindringer

  Telenor Integration - Tenk løsninger, ikke hindringer

  Les intervju med ansatte og deltakere i Telenor Integration

  18.12.2013

 • E-læringskurs i mangfoldsrekruttering

  E-læringskurs i mangfoldsrekruttering

  Skatteetaten har utviklet eget e-læringskurs for etatens ledere i mangfoldsrekruttering. Du kan ta kurset her

  31.10.2013

 • Mangfold er nøkkelen til suksess i JobbX

  Mangfold er nøkkelen til suksess i JobbX

  JobbX tilbyr kurs til arbeidssøkende ungdom. De forteller at mangfold har vært en lønnsom strategi for organisasjonen. Gjennom mangfoldet har de utvidet sitt kundesegment. Les mer om mangfold hos JobbX

  10.05.2013

 • SINTEF vant Mangfoldsprisen 2012

  SINTEF vant Mangfoldsprisen 2012

  Årets Mangfoldspris gikk til SINTEF for å ha utmerket seg med stort mangfold på arbeidsplassen. Les mer om hvordan SINTEF arbeider med mangfold på arbeidsplassen.

  05.12.2012

 • Mangfoldsprisen skaper tilhørighet

  Mangfoldsprisen skaper tilhørighet

  18.06.2012

 • Mangfoldsprisen skaper tilhørighet

  Mangfoldsprisen skaper tilhørighet

  Bergen kommunes mangfoldspris ble delt ut for sjette gang i mai i år, og alle tilbakemeldinger er udelt positive. Fokus på mangfold gir økt trygghet ved at ansatte i kommunen opplever at de er del av et felleskap, de opplever at de blir sett og inkludert.

  21.06.2012

 • Posten: Hos oss er forskjeller det normale

  Posten: Hos oss er forskjeller det normale

  Mer enn hver tiende ansatt i Posten har innvandrerbakgrunn. Det gjør Posten til en av virksomhetene i Norge som har mest representativ arbeidsstokk sammenlignet med befolkningen for øvrig. Hva gjør Posten annerledes?

  13.04.2012

 • IKEA vant Mangfoldsprisen 2011

  IKEA vant Mangfoldsprisen 2011

  06.12.2011

 • En varsom brobygger

  En varsom brobygger

  Det er noen flere utfordringer for en tillitsvalgt på en flerkulturell arbeidsplass, men chileneren Humberto Matthews (47) opplever vervet som givende og utviklende.

  10.02.2011

 • Apotek - et flerkulturelt kompetansemiljø

  Apotek - et flerkulturelt kompetansemiljø

  Bruk av utenlandsk arbeidskraft har vært viktig for å opprettholde kompetansen i flere av apotekkjedene. Begrepet arbeidsinnvandring erstattes i disse apotekene av internasjonal rekruttering. Her kan lese om hvordan og hvorfor aportekene får det til.

  08.10.2009

 • Å velge de beste skaper mangfold

  Å velge de beste skaper mangfold

  Hapros ansatte har bakgrunn fra til sammen 18 nasjoner. Hvordan håndterer de et så stort mangfold i bedriften?

  15.01.2009

 • Flytoget profilerer seg med mangfold!

  Flytoget profilerer seg med mangfold!

  Flytoget bruker bilder til å profilere mangfoldstenkning. Les to artikler om hvordan de gjør det og hvilke resultater de har fått.

  16.04.2009

 • Fjern barrierene!

  Fjern barrierene!

  Hvordan forholder Patentstyret seg til jobbsøkere med innvandrerbakgrunn?

  15.12.2008

 • Inkluderende arbeidsplasser i kommunene

  Inkluderende arbeidsplasser i kommunene

  Befolkningssammensetningen i Norge er mangfoldig. Mange kommuner legger til rette for å være arbeidsplasser som preges av mangfold med ansatte som gjenspeiler befolkningen. Dette gjør de for blant annet å kunne tilpasse sine tjenester til behovene i befolkningen. Les mer om hvordan de gjør det.

  03.07.2009

 • Kaefer har trosset utfordringene

  Kaefer har trosset utfordringene

  Kaefer Verdal trengte arbeidskraft. Gjennom samarbeid med NAV fikk de rekruttert og opplært nye medarbeidere. til tross for språklige utfordringer og kulturforskjeller synes daglig leder, Roger Nordskag, at virksomheten har fått mye positivt tilbake.

  03.02.2009

 • På jakt etter de beste hodene

  På jakt etter de beste hodene

  StatoilHydro er en kompetansebedrift som er på jakt etter de beste hodene, et arbeid de legger mye tid og ressurser i.

  15.12.2008

 • Aker Verdal satser på innvandrere

  Aker Verdal satser på innvandrere

  Aker Verdal var med i Krafttak for intergrering og har blitt en mangfoldig bedrift med kunnskapsrike, inkluderende ansatte.

  16.01.2009

 • Språktrening ble inngangsnøkkelen

  Språktrening ble inngangsnøkkelen

  Helsetun Skogn i Levanger kommune i Nord Trøndelag trengte arbeidskraft, og deltakerne på Sjefsgården voksenopplæring trengte språktrening og arbeidspraksis. I dag er det naturlig for både ansatte og pasienter å ha et internasjonalt miljø. Les artikkel om et fruktbart samarbeid.

  02.02.2009

 • Vinmonopolet er åpen for alle

  Vinmonopolet er åpen for alle

  -Virksomhetens art preger søkemassen De er opptatt av en åpen linje overfor alle søkere, men får nærmest ingen søknader fra personer med bakgrunn fra land utenfor EU-området. Vinmonopolet tror de vet hvorfor. Les artikler om Ansatte i Vinmonopolet

  16.04.2009

 • Mangfoldsarbeid i posten

  Mangfoldsarbeid i posten

  Posten har lang tradisjon med kulturelt mangfold i bemanningen og har gjennom årene rekruttert et relativt stort antall medarbeidere med minoritetsbakgrunn. I dag omfatter arbeidsstokken om lag 70 nasjonaliteter.

  20.04.2009

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no