E-læringskurs i mangfoldsrekruttering

Skatteetaten arbeider målrettet, systematisk og faktabasert for økt likestilling og mangfold i etaten. Et av virkemidlene for å oppnå dette er et nytt e-læringskurs for ledere og ansatte i mangfoldsrekruttering

Publisert: 31.10.2013

Logo

E-læringskurset er et av tiltakene i Skatteetattens overordnete handlingsplan for Likestilling og mangfold 2011-2015. Kurset ble lansert i 2012 sammen med tilbud om kurs i mangfoldsrekruttering for etatens ledere og ansatte.

Mangfoldsportalen presenterer herved Skatteetatens e-læringskurs for å vise et eksempel på et tiltak for å styrke mangfoldet i virksomheten. Kanskje du også får noen nyttige tips, samt anledning til å reflektere over egen praksis?

Ta Skatteetatens e-læringskurs i mangfoldsrekruttering her

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no