Forsvaret – uniformert mangfold

Forsvaret vant Mangfoldsprisen i 2013. Hva har de gjort riktig? Vi spurte HR-sjefen i Forsvaret, soldater i HM Kongens Garde og en tidligere sanitetssoldat i utenlandstjeneste. Svarene vi fikk vitner om en organisasjonskultur der kompetanse settes i fokus.

Publisert: 03.04.2014
Forfatter: Hilde Fossum Sundre
Forfatter

Julia Wanda

 

Kan det virkelig stemme at Forsvaret, konservatismens høyborg, den unifomerte hop, er så gode på inkludering?

− De er veldig gode, sier Julia Wanda, 26 år gammel, opprinnelig fra Sør-Sudan og tidligere ansatt i Forsvaret. I Forsvaret er det nesten litt in å være fra en annen kultur. De sier ”Så bra at du snakker et annet språk”. Verdensbildet forandrer seg, og det gjør at også Forsvaret må forandre seg.

I Forsvarsstabens midlertidige lokaler sitter HR-direktør Tom Simonsen.  − Samfunnet rundt oss endrer seg og blir mer multikulturelt. Vi skal reflektere det samfunnet vi er satt til å beskytte. Derfor er vi på jakt etter kompetanse, folk med kulturell tilleggskapital, sier han.  − Vi er ikke egentlig opptatt av gruppetenkning, om det er kvinner eller innvandrere, det vi er opptatt av er å rekruttere de vi trenger for å øke mangfoldet i kompetanse.

Uniform, fridager og religion
Et av spørsmålene som har fått mye oppmerksomhet, er praksisen for religiøse symboler i Forsvaret. Allerede i 1992 ble uniformsreglementet tilpasset, og i 2012 ble det gjort ytterligere presiseringer i regelverket. For eksempel ble det regulert hvordan en hijab skal se ut.

− Dette er noe vi har vi holdt på med lenge. Bakgrunnen for endringen av regelverket var Forsvarets særpreg ved at mange tjenestegjør på grunnlag av verneplikt og ikke på grunnlag av et frivillig ansettelsesforhold. Så lenge det ikke skaper operative hindringer, mener vi at hijab er greit. Det samme gjelder for sikhers turban, såfremt det ikke skaper vanskeligheter når man trenger hjelm. Men vi har aldri opplevd at dette har vært problematisk, understreker Simonsen.

− Jeg syns det er viktig å påpeke at vi ikke gjør dette fordi vi er snille, sier Simonsen. – Bak dette ligger det realpolitiske betraktinger. Samtidig er det et politisk press på oss om mangfold, men for oss går dette hånd i hånd.

Les hele artikkelen her.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no