Å velge de beste skaper mangfold

Ser du etter den som er best kvalifisert for jobben, vil du automatisk ende opp med en mangfoldig bedrift. Dette blir tydeligere etter hvert som norske bedrifter forstår verdien av internasjonal utdanning og kompetanse.

Publisert: 15.01.2009
Forfatter: Parisa Radpey
Fotograf: John Hughes

                             

Adm. dir. Erik Lundbekk, og personalsjef Torkel Aass i Hapro deler sine erfaringer fra en mangfoldig bedrift:

Rekruttering

 • Mangfoldsbalanse er viktig.
 • Forklar rekrutteringsbyrået at internasjonal erfaring og kompetanse er viktig for bedriften.
 • Vær tydelig på at bedriften er åpen for alle søkere, uansett bakgrunn.
 • La den beste kandidaten få jobben selv om vedkommende ikke er norsk.

Her får du hjelp til å vurdere utenlandsk utdanning og kompetanse.

Internasjonalt arbeidsmiljø

 • Ta hensyn til ansattes kultur eller religion.
 • Oppmuntre til god språkutvikling ved å bruke norsk.

Diskriminering og mobbing.

 • Vær tydelig på etiske regler og at mobbing ikke aksepteres.
 • Jobb aktivt mot forskjellsbehandling.
 • Ledelsen må gå foran med godt eksempel.

Karriereutvikling

 • Skaff oversikt over alle ansattes totale kompetanse.
 • Oppmuntre til karriereutvikling ved å utlyse stillinger internt.
 • Innfør fadderordninger og opplæringsprogrammer.

Bolig og fritid

 • Bistå med søk etter bolig og barnehage.
 • Bedriftsidrett kan bidra til å gi innflyttere et sosialt nettverk.

Tips til andre arbeidsgivere

 • Behandle alle arbeidstakere likt.
 • Utnytt verdien av god, internasjonal utdanning.

Dette er utdrag av en artikkel.
Du kan lese eller laste ned hele artikkelen.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no