Mangfold er nøkkelen til suksess i JobbX

JobbX karrieresenter har siden 2004 tilbudt jobbsøkingsaktiviteter for ungdom. Tiltaket startet som et frivillig initiativ, med én person som hadde et ønske om å jobbe med ungdom og arbeidsliv. Nå, snart åtte år senere er JobbX en egen avdeling ved Antirasistisk Senter som har bistått nærmere 2000 ungdommer i jobbsøking. Nærmere 70 % av deltakerne hos JobbX sine kurs kommer i jobb. I denne artikkelen kan du lese om hvorfor JobbX mener de har lykkes.

Publisert: 10.05.2013

Logo

JobbX trekker frem mangfold som en viktig faktor og forklaring på sin suksess. Mangfold er mer enn hudfarge, nasjonalitet og legning for JobbX. De ser på hele personen og særlig kompetansen opparbeidet gjennom et helt livsløp, utdannelse og personlige egenskaper. JobbX er hele tiden på utkikk etter de som kan bringe noe nytt inn i virksomheten.

JobbX tror at bærekraftig innovasjon skjer i spenningsfeltet mellom ulikhetene i virksomheten. I stedet for å anse det som skiller seg ut som en muilg konflikt, ser JobbX på dette som et positivt bidrag.

Dette har gitt et unikt samhold blant de ansatte, som føler deres individuelle bidrag passer inn i en større helhet, og blir verdsatt og anvendt.

Mangfoldet i virksomheten har ifølge JobbX bidratt til et bredere nedslagsfelt i målgruppen deres. De har stor oppslutning om sine kurs. Bred rekruttering har antagelig vært medvirkende til dette. JobbX når ut til et større kundesegment. "Hvis man vil ha en bærekraftig forretningsmodell, må man ha et tilfang av nye kunder og ha kunnskapen til å identifisere behovene til potensielt nye kundegrupper" sier artikkelforfatter og fungerende leder for JobbX, Karen Bøhle Aarhus.

Aarhus trekker i sin artikkel frem telekom-selskapet MyCall som et eksempel på en virksomhet som i kraft av sin kunnskap om minoritetsgrupper fikk en rådende plass i et stort og ubenyttet kundesegment. Denne kunnskapen hadde MyCall ervervet blant annet gjennom å rekruttere bredt og sette sammen et flerkulturelt team. Les mer om historen til MyCall i artikkelen.

Les hele artikkelen her

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no