Mangfoldsarbeid i posten

Posten har lang tradisjon med kulturelt mangfold i bemanningen og har gjennom årene rekruttert et relativt stort antall medarbeidere med minoritetsbakgrunn. I dag omfatter arbeidsstokken om lag 70 nasjonaliteter. ”Konsernet skal være en attraktiv arbeidsplass med et mangfoldig og inkluderende miljø preget av redelighet, respekt, mot, åpenhet og samhandling.” (fra konsernets Verdigrunnlag)

Publisert: 20.04.2009
Forfatter: Britt Arnhøy
Fotograf: Stine Gabrielsen
Logo

Posten Norge AS er et statlig heleid aksjeselskap som leverer post- og logistikktjenester. Merkevaren Posten betjener privatmarkedet i Norge, mens merkevaren Bring er rettet mot bedrifter i hele Norden.

Konsernet er organisert i fire divisjoner; Post, Logistikk, Distribusjonsnett og ErgoGroup.
Hovedmålet er fornøyde kunder, ledende markedsposisjoner, lønnsom vekst, konkurransedyktig verdiutvikling, attraktive arbeidsplasser og godt arbeidsmiljø.

Postens oppgave er å levere likeverdige posttjenester over hele landet i tråd med konsesjonskravene. Salgs- og servicenettet består av rundt 1.500 postkontorer og Post i butikk, og ca. 30.000 innleveringspostkasser. Over 10.000 postbud og sjåfører i 4.750 ruter betjener landets 2,7 mill husstander og bedrifter med distribusjon av brev, pakker og uadressert post seks dager i uken.

Samfunnsansvar

Det er særlig innen to områder Posten Norge ønsker å ta ekstra samfunnsansvar; integrering og miljø.

Posten har lang tradisjon med kulturelt mangfold i bemanningen og har gjennom årene rekruttert et relativt stort antall medarbeidere med minoritetsbakgrunn. I dag omfatter arbeidsstokken om lag 70 nasjonaliteter.

De fleste arbeidstakerne med minoritetsbakgrunn jobber i førstelinje. Typiske yrker er postbud, terminalarbeidere, sjåfører og kundebehandlere ved postkontor. Det finnes også arbeidstakere med minoritetsbakgrunn i ledelse, stab og salg.

Konsernets verdigrunnlag uttrykker et syn på medarbeiderne hvor mangfold og inkludering er viktig: ”Konsernet skal være en attraktiv arbeidsplass med et mangfoldig og inkluderende miljø preget av redelighet, respekt, mot, åpenhet og samhandling.”

Rasismefri sone

Posten, Norsk Folkehjelp og Postkom undertegnet i desember 2000 en avtale om Posten som rasismefri sone. Gjennom avtalen forplikter Posten seg til å jobbe for likeverd og sikre mangfoldet blant de ansatte. Avtalen kommuniserer et klart budskap til alle ansatte:
”Her skal det være plass for alle, uansett hudfarge, religion, handikap eller kulturbakgrunn.”
Plakater om dette er satt opp på alle arbeidsplasser, og brudd på spillereglene påtales.

Rasismefri sone er også tatt inn som eget punkt i Postens arbeidsreglement:
”Selskapet er erklært som Rasismefri sone. Arbeidstakeren må forholde seg til denne forpliktelsen. Arbeidstakeren vil kunne avskjediges dersom vedkommende:
med sin atferd skaper fare for folks liv, eller helbred, herunder utøver seksuell trakassering, eller trakassering på etnisk eller religiøst grunnlag.”

Posten har mange erfaringer og spennende prosjekter. Les mer om rekruttering, språkopplæring, Postens lederpool, samt mange andre prosjekter og tiltak i resten av artikkelen her.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no