Posten: Hos oss er forskjeller det normale

Mer enn hver tiende ansatt i Posten har innvandrerbakgrunn. Det gjør Posten til en av virksomhetene i Norge som har mest representativ arbeidsstokk sammenlignet med befolkningen for øvrig. Hva gjør Posten annerledes?

Publisert: 13.04.2012

Posten er en av bedriftene som er invitert til årets Maihaugenkonferanse for å snakke om deres integreringstiltak. Guro Cedell som jobber i konsernstaben med HR i Posten, har med seg en presentasjonen med tittelen “Hos oss er forskjeller det normale”, som hun håper vil gjøre inntrykk. Presentasjonen er stappfull av formuleringer som “Vi er stolte av vårt etniske mangfold” og “Posten-Konsernet er rasismefri sone”. Posten tar mangfold på alvor, forteller Cedell:

- Vi har lenge hatt mange gode tiltak lokalt. I løpet av de siste årene har vi allikevel valgt å ta noen sentrale grep. Blant annet har vi initiert tiltak på et mer overordnet nivå samtidig som vi har fått en oversikt over lokale tiltak som er igangsatt. Arbeidet med å få økt mangfoldet blir nå diskutert på det aller høyeste nivå i organisasjonen, og det er som regel konsernsjefen som setter sitt stempel på det. 

Det er på konsernsjefens eget initiativ at Posten samarbeider med NAV og har laget tiltak spesielt rettet mot innvandrerkvinner. Tiltaket er et praksisprogram for arbeidsledige innvandrerkvinner og varer i 6 måneder med en evaluering i etterkant.

Tiltak innenfor tre hovedkategorier

Posten har de siste årene jobbet med en intern og ekstern kartlegging av organisasjonen for å finne ut av om de er på rett kurs når det gjelder tiltak som fremmer integrering.

Guro Cedell jobber i konsernstaben i Posten med HR.- Den interne kartleggingen innebar intervju av ledere, medarbeidere og tillitsvalgte i hele organisasjonen. På den måten fant vi ut av hva som er gode tiltak som fremmer integrering på arbeidsplassen og som allerede eksisterer. Under den eksterne kartleggingen var vi blant annet på besøk hos NRK som vi visste hadde fått Mangfoldsprisen. Vi snakket også med bedrifter som Orkla og Statskraft som begge er bedrifter som profilerer seg på mangfold.

Kartleggingen førte til tiltak innenfor tre hovedkategorier:
1. Tiltak for å fremme positivt engasjement og kunnskap om konsernets mangfold.
2. Tiltak for å fremme integrering blant medarbeidere i drift og øke mangfoldsandelen i stab/ledelse.
3. Tiltak for å fremme integrering blant arbeidsledige innvandrerkvinner.

Mange tiltak

Innenfor de valgte hovedkategoriene laget Posten ulike tiltak. For å fremme kunnskap om konsernets mangfold ga de ut en kulturbyggede kokebok, med oppskrifter fra ansatte i Posten og Bring. Hensikten med kokeboken er å bygge kunnskap og stolthet omkring de forskjellige kulturene i Posten. Kokeboken ble gitt til alle ansatte i konsernet, men brukes også som gaver til kunder og samarbeidspartnere.
Mangfold i konsernet er så viktig i dag at Posten igangsatte kampanjen ”Hos oss er forskjeller det normale” i 2011. Kampanjen gjør at ansatte i Posten og Bring kan søke om penger til tiltak som styrker integrering på arbeidsplassen eller i lokalsamfunnet.

Mangfoldsandelen i stab/ledelse skal opp

Det å øke andelen ansatte i stab/ledelse som har innvandrerbakgrunn, er en utfordring som mange bedrifter og virksomheter i Norge sliter med. Dette er også tilfellet for Posten-konsernet.

- I Posten er andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i stab og ledelse -på 3,7 prosent. Dette er vi ikke helt fornøyd med og derfor har vi en målsetting om å øke denne andelen til 7,5 prosent frem til 2015, forteller Cedell.

For å få det til er det nødvendig å heve språkkompetansen blant medarbeidere med innvandrerbakgrunn, legger hun til.
Konsernet mottar midler fra Kunnskapsdepartementet ved etaten Vox, for å heve medarbeideres generelle basiskompetanse. Midlene benyttes blant annet til å heve språkkompetansen hos medarbeidere med innvandrerbakgrunn.
Resultatet av denne satsingen er at mer enn 50 prosent av medarbeidere som økte basiskompetansen i 2011 ikke har norsk som morsmål.

Attraktive stillingsutlysninger og intern utviklingsprogram

Konsernet fokuserer tiltak på å nå ut til kvalifiserte personer med minoritetsbakgrunn til ledige stillinger i stab og ledelse. Derfor har Posten et samarbeid med de ledende nettportalene for rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn, blant annet www.ambisjoner.no og www.inkludi.no.

- Vi profilerer oss med forbilder av ansatte med innvandrerbakgrunn og med spennende karriere i Posten-konsernet. Vi prøver å nå potensielt nyansatte via flerkulturelle nettverk også, fortelle Cedell.
Posten jobber også internt med å rekruttere til stab og ledelse.

Deltagere i "Du gjør forskjellen" har ulik bakgrunn.- “Du gjør forskjellen” er et internt utviklingsprogram. I 2011 søkte 73 medarbeidere på de fem stillingene, og svært mange av disse var innenfor målgruppen og kvalifiserte til programmet.

Utviklingsprogrammet er et hospiteringsprogram som går over ett år der deltagerne får tett oppfølging.

- Så langt har vi fått bare gode tilbakemeldingene fra hospiteringslederne i evalueringen, forteller Cedell.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no