Språktrening ble inngangsnøkkelen

I 2004 startet Helsetun Skogn et samarbeid med Sjefsgården voksenopplæring for innvandrere. Bakgrunnen for samarbeidet at helsetunet trengte arbeidskraft og deltakerne på voksenopplæringen trengte språktrening og arbeidspraksis. Dette ble starten på et fruktbart samarbeid. Avdelingsleder på Helsetun Skogn, Elin Tuseth, forteller her om deres erfaringer.

Publisert: 02.02.2009
Forfatter: Parisa Radpey
Fotograf: John Hughes
Helsetun Skogn er et sykehjem med 42 sengeplasser. 15 av dem er forbeholdt demente og resterende 27 plassene tilhører sykehjemsavdelingen. De eldre utgjør en voksende del av befolkningen, og kommunen måtte gjøre noe for å sikre seg arbeidskraft innen eldreomsorgen. Elin Tuseth forteller her om hva de gjorde for å lykkes.
  • Utganspunktet var et gjendig behov som skulle dekkes: vi trengte arbeidskraft og deltakerne trengte språktrening og arbeidspraksis
  • For å møte arbeidskraftbehovet la kommunen til rette for en lærekandidatordning. Deltakerne får kompetansebevis, og vi får kvalifiserte assistenter.
  • Deltakerne utvikler seg under trygge rammer hos oss, og vi lærer dem å kjenne før vi eventuelt skal ansette noen.
  • Alle som søker jobb på helsetunet vurderes på lik linje - uansett. Ledige stillinger utlyses. Gode referanser betyr veldig mye.
  • Vi har hatt utfordringer i arbeidsmiljøet med for eksempel språklige misforståelser. Vi har et mantra at alle har vært ny på jobben og skal få en sjanse.
  • Helsetunet opplever at ansatte med minoritetsbakgrunn har brakt mye positivt med seg til sykehjemmet - særlig måten de behandler eldre og syke

 Les hele artikkelen om Helsetun Skogn

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no