Telenor Integration - Bare fordeler!

Et bredt smil og et stort engasjement er det de har til felles, de som har vært involvert i Telenor Integration. For oss har dette vært ren gevinst, sier HMS-direktør Ferry Zandjani. Nå søker han andre bedrifter som vil lære hvordan de har fått det til.

Publisert: 18.12.2013
Forfatter: Hilde Fossum Sundre, frilansskribent
Forfatter

Blant blankpolerte overflater, moderne arkitektur og grå dresser på Fornebu finner vi Norges kanskje mest suksessfulle program for integrering av innvandrere i arbeidslivet. Telenor Integration har skapt en stolthet internt i Telenor. For det de har fått til her er helt unikt. Gjennom programmet har 77 prosent av deltagerne kommet i relevant arbeid. Men Telenors motivasjon har langt fra vært å drive veldedighet.

Tillitsvalgt Helge Enger og HMS-direktør Ferry Zandjani


Telenors egeninteresse ligger i at de får velge og vrake i høyt kvalifiserte kandidater som har vanskelig for å komme inn på arbeidsmarkedet.  – Samtidig er det lønnsomt, smiler HMS-direktør Ferry Zandjani. Samfunnet tjener på at flere kommer i jobb og internt i Telenor har vi lykkes i å bygge verdier samtidig som vi har fått tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft, fortsetter han.

Fakta om Telenor Integration:

  • Telenor Integration er et program for rekruttering av innvnadrere til Telenor som ble startet i 2010. Så langt har programmet hatt 23 deltakere.
  • Programmet samarbeider med NAV Intro Oslo om rekruttering av deltakere.
  • Kandidater må ha høyere utdanning som er relevant for Telenors behov.
  • Kompetanse er det viktogste kriteriet for utvelgelse.
  • Deltakeren må beherske norsk og engelsk på et nivå som gjør det mulig å kommunisere med kollegaer, arbeidsgiver og kunder.
  • Programmet er to-delt. Del 1 inneholder to måneder med kartlegging, opplæring og inføring i norsk arbeidslivskultur. Del 2 består av 10 måneder med arbeidpraksis hos Telenor.
  • Inntak til programmet skjer to ganger i året (ca. april og september). Antall deltakere varierer.
  • Er du interessert? Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor eller NAV intro Oslo


– Dette er en vinn-vinn-vinn-situasjon for arbeidsgiver, deltakere og samfunnet, nikker tillitsvalgt Helge Enger ved Zandjanis side. De to er hjertens enige om hva programmet har betydd for bedriften.
I 2010 ble Telenor Open Mind – et program for personer med funksjonshindring - supplert med Telenor Integration der rekruttering av innvandrere var målet. Den gode erfaringen fra Open Mind skulle videreføres med en annen målgruppe.


- For kompetansen er der!, sier Zandjani. Det handler bare om å bryte en ond sirkel.  Uten arbeidserfaring, ingen jobb. Og uten jobb, ingen arbeidserfaring, supplerer Enger.


Men hvordan kan andre arbeidsgivere sette i gang med tilsvarende prosjekter? Er det ikke veldig komplisert?


Man må gå inn i dette med et åpent sinn, sier Zandjani. Det handler om å ikke tenke stengsler. Ikke fokusere på alle problemer som det er mulig å tenke seg på forhånd. Man må se at det går an. Det eneste problemet vi har hatt er at vi ikke alltid har hatt nok søkere. Og i oppfølgingen er det eneste som kreves av lederne en evalueringssamtale hver tredje måned. Det er egentlig hele greia, sier Zandjani engasjert.


For at programmet skulle bli så suksessfullt har det vært viktig for Telenor at det har god forankring i hele organisasjonen. Derfor har styringsgruppa vært sammensatt av folk fra forskjellige avdelinger i Telenor Norge. På den måten har programmet hatt gode ambassadører rundt om i konsernet som har kunnet spre det gode budskap.  - Dette har også vært nødvendig for å skaffe nok praksisplasser til deltagerne, forteller Enger.
Samtidig har det vært svært viktig å ha fagforeningene på laget. Tillitsvalgt Enger har sittet i styringsgruppa fra begynnelsen av.


– Det at Helge har vært ansattrepresentant i styringsgruppa har vært helt avgjørende, sier Zandjani. I Telenor har vi hatt flere omorganiseringer i disse årene og antall ansatte i Telenor i Norge har blitt redusert i samme periode. Da er det klart at det ligger en latent konflikt i å opprettholde et slikt program. Uten fagforeningene, som har håndtert dette på en svært god måte, vet jeg ikke om det hadde gått like smertefritt, forklarer han.

 
Når det gjaldt Open Mind ble jo spørsmålet stilt. Var det virkelig dette vi skulle holde på med?, fortsetter Enger.  – I begynnelsen var programmet forankret i Telenor Bedrift, men det utviklet seg etter hvert til et konsernprogram, godt forankret hos tidligere konsernsjef Tormod Hermansen, og senere hos Fredrik Baksaas som har fulgt opp dette på en god måte, forteller en engasjert Helge Enger.

Telenor Integration får besøk av politiker Torbjørn Røe Isaksen


Telenor hadde allerede drevet et vellykket program for personer med funksjonshindring i 13 år da styringsgruppa begynte å tenke på å integrere andre grupper med kompetanse som ikke blir anvendt i samfunnet. På tiårsjubileet til Telenor Open Mind hadde tillitsvalgt Helge Enger og direktør i Telenor Open Mind Ingrid Ihme gått i tog sammen med rullestolbrukere, hørselshemmede og synshemmede fra programmet. I spissen gikk konsernsjef Fredrik Baksaas og arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.  Sammen rullet og gikk fra trygdekontoret til ligningskontoret i et symbolsk opptog for å vise hva de hadde oppnådd.
Nå kom de frem til at de ønsket å satse videre på rekruttering av innvandrere med høy utdanning.

 
Mange høyt kvalifiserte innvandrere får kun jobber som for eksempel renholdere og taxisjåfører, sier Zandjani. Vi hadde erfaring med én gruppe som hadde vanskelig for å komme inn på arbeidsmarkedet. Nå ville vi prøve å gjøre noe tilsvarende for en annen gruppe, fortsetter han.

 
Programmet har fokusert på å gi den nødvendige kunnskapen om norsk arbeidsliv. Dette inkluderer kunnskap om arbeidsmiljøloven, tariffavtaler, verneombud og fagforeninger. Og kjennskap til prosjektarbeid og prosjektledelse. Innvandrere trenger også å forstå den flate strukturen vi har på arbeidsplassen. Mange er vant til en mer hierarkisk struktur, der hver enkelt ikke skal ta så mye initiativ.


– Kompetansen er der allerede! Disse kandidatene må bare få lov til å bli employable, konkluderer Zandjani.


Programmet hadde noen mindre utfordringer i starten, blant annet med å få nok søkere. - I begynnelsen var vi heller ikke tydelige nok overfor Nav Intro på hvilken kompetanse vi behøvde. Dette har vi blitt mye flinkere på etter hvert, forteller Zandjani.

 
Telenor Integration er organisatorisk plassert sammen med Open Mind-programmet i Telenor Norge AS, men disse initiativene har også blitt tatt til utlandet. Open Mind-initiativet ble allerede for flere år siden tatt videre til Telenor-konsernet. Det har ført til at Telenor i Sverige har satt i gang et tilsvarende program for funksjonshemmede som har hatt stor suksess. Også i land i Asia er den samme ideen tatt i bruk. I Serbia er det blitt satt i gang et program for å integrere romfolk.

Ingrid Ihme, direktør Telenor Open Mind


Oppmerksomheten har vært stor fra inn- og utland. Nylig var en delegasjon fra sosialkomitéen i den tyske Forbundsdagen på besøk på Fornebu for å lære. Ingrid Ihme, direktøren for Open Mind, holder foredrag over hele verden. Likevel har Zandjani og Enger én bekymring:


Det er morsomt å bli lagt merke til, men knoppskytingen mangler. Hvorfor har ingen norske bedrifter kopiert det vi har fått til?, spør Zandjani.
Dette ville vært enda lettere å få til i bedrifter som vokser. Offentlige etater burde også gå i bresjen. De burde vært i gang med dette for lenge siden, sier Zandjani til bekreftende nikk fra Enger.


– Når vi presenterer oss for andre, er det ingen som rister på hodet. Alle er dønn enige!, forteller Enger. Vi tror problemet ligger i at ledere syns det er lettere å ansette noe trygt og kjent. Og at de tror forpliktelsene er større enn de virkelig er, avslutter han bestemt.

For flere gode tips om hvordan din bedrift kan få til det samme, les intervjuet med ansatte i Telenor Integration i artikkelen Telenor Integration - Tenk løsninger, ikke hindringer 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no