Vinmonopolet er åpen for alle

De er opptatt av en åpen linje overfor alle søkere, men får nærmest ingen søknader fra personer med bakgrunn fra land utenfor EU-området. Vinmonopolet tror de vet hvorfor.

Publisert: 16.04.2009
Forfatter: Britt Arnhøy
Fotograf: Britt Arnhøy
Logo
Personalsjef Halldis Goa Faanes og personalrådgiver Kjell Olsson hos Vinmonompolet

 

Les også artiklene om Kontorlærlingen og IT-leder leder hos Vinmonopolet

 

”I vår organisasjon er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn.” Denne formuleringen står svart på hvitt i alle Vinmonopolets stillingsannonser.
Vinmonopolet er en populær arbeidsplass - de hadde 5700 søkere til ulike stillinger i fjor. Alle kvalifiserte med innvandrerbakgrunn innkalles til intervju – men få søkere har bakgrunn fra land utenfor EU- og EØS-området. Søkere som har bakgrunn fra muslimske land uteblir i stor grad, både til kontor- og butikkstillingene.
-Vi tror årsaken er det faktum at Vinmonopolet arbeider med alkohol, og islam forbyr bruk av rusmidler, konkluderer personalrådgiver Kjell Olsson og personalsjef Halldis Goa Faanes.
-Slik sett er Vinmonopolet i en litt spesiell situasjon. Det vil alltid være mennesker som av ulike årsaker ikke føler at de kan ha Vinmonopolet som arbeidsplass, sier Faanes, og peker på at dette også gjelder etniske nordmenn som av personlig eller religiøs overbevisning ikke ønsker å jobbe med alkohol.

Vil være åpne for alle

Formuleringen i stillingsannonsen har vært oppe til vurdering, og Vinmonopolet har valgt å beholde den.
 -Vi er opptatt av en god bredde i både alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Alle typer mennesker skal føle at de kan søke hos oss. Når vi har en såpass generell formulering i stillingsutlysningen, ekskluderer vi heller ikke noen. Det mener vi er viktig, sier Faanes.
Halldis Goa Faanes er selv forholdsvis ny i stillingen som personalsjef på Vinmonopolet, men opplever at holdningen stillingsutlysningen uttrykker, også gjenspeiles internt.
-Jeg er imponert over åpenheten i forhold til alder, kjønn og etnisitet. I medarbeiderundersøkelser skårer vi svært høyt på tilfredshet. Dessuten gis det god opplæring over hele linja. Det er også god integrering, mener hun.

Mange motiverte søkere

Vinmonopolet har konkludert med at de ikke kan gjøre noe ytterligere overfor dem som av overbevisningsgrunner ikke søker.
-Alle bedrifter ønsker medarbeidere som er interesserte og motiverte. Vi har mange slike søkere å velge mellom. Da blir det ikke aktuelt å jobbe mot folk som ikke er motiverte. Dessuten: Det skal være frivillig å jobbe hos oss. Å gå ut og lete etter kandidater i de gruppene som av personlige grunner ikke søker hos, ville nærmest være respektløst, sier Faanes.
Hun og Olsson påpeker at Vinmonopolet har et ganske godt utvalg av ulike nasjonaliteter, men at hovedtyngden med annen bakgrunn kommer fra EU- og EØS-land, selv om det selvsagt finnes innvandrere med bakgrunn utenfor dette området som har et positivt forhold til alkohol.
-At det er færre også av dem, skyldes nok langt på vei at vi er et norsk fenomen. Dessuten er de 239 utsalgene våre spredt rundt om i det ganske land, mens hovedtyngden av innvandrere bor i østlandsområdet, sier Faanes.
En søker med bakgrunn fra Pakistan, er Usman Liaqat. Han søkte lærlingplass på Vinmonopolet, var best kvalifisert, og dermed var lærlingplassen hans. (Se neste sak).

Les artikkelen Kontorlærling på Vinmonopolet

Les Artikkelen Den viktigste investeringen om IT-leder hos Vinmonopolet

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no