Nettkurs på Mangfoldsportalen

Gjennom e-læringsverktøyet Nettkurs på Mangfoldsportalen kan du lære mer om og trene deg i spørsmål knyttet det å lede mennesker med ulike egenskaper og ulik bakgrunn. Her er finner du to moduler med hver sitt tema.
 • Bli en bedre leder

  Bli en bedre leder

  Dette er et treningsprogram der du kan reflektere over din kunnskap og kompetanse i å lede grupper med kulturelt mangfold. Du får tilbakemelding og tips om din egen lederstil

  05.12.2011

 • Nettkurs: Mangfoldsledelse

  Nettkurs: Mangfoldsledelse

  Direktoratet for forvaltning og IKT har utarbeidet nettkurs i mangfoldsledelse for Mangfoldsportalen. Her kan du lære med om hva mangfoldsledelse kan bety for virksomheten din, og dilemmaer synliggjøres for videre refleksjon

  05.12.2008

 • Nettkurs: "Den flerkulturelle samtalen"

  Nettkurs: "Den flerkulturelle samtalen"

  "Den flerkulturelle samtalen" er en ny modul i nettkurs på Mangfoldsportalen. Kurset handler om mangfold og det å lede mennesker med ulike egenskaper og ulik bakgrunn. Kurset er utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).

  28.12.2009

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no