Bli en bedre leder

Gå gjennom vårt interaktive treningsprogram og bli en dyktigere leder.

Publisert: 05.12.2011

Ved å gå gjennom dette programmet vil du som leder få et innblikk i hvordan du takler forskjellige situasjoner som kan oppstå på en arbeidsplass der det er ansatte fra ulike kulturer.

TRYKK HER FOR Å STARTE

Bakgrunn:


Programmet er utviklet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB). UiB har gjennomført intervjuer og spørreskjemaundersøkelser blant 150 ledere. Disse har fortalt om ulike situasjoner på arbeidsplassen som involverer ledere og ansatte fra ulike kulturer. Resultatet er et unikt interaktivt treningsprogram.

Gjennom 10 korte filmsnutter skal du bli bedre kjent med deg selv ved å svare på hvordan du ville handlet i de forskjellige sitasjonene. Til slutt gir vi deg en tilbakemelding med forslag til hvordan du kan videreutvikle din kompetanse som leder for ansatte med ulik bakgrunn.                                             

 

 

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no