Rekruttering

Rekruttering er blant de viktigste oppgavene en leder har. Rekrutterer vi bevisst ut fra våre fremtidige ambisjoner, og søker vi etter riktig kompetanse?
 • Rekrutteringstips

  Rekrutteringstips

  Hvordan skaffe, beholde og videreutvikle de riktige medarbeiderne? Se rekrutteringstips utarbeidet av Manpower Professional Executive AS for Mangfoldsportalen.

  10.12.2008

 • Jobbintervjuet - en treffsikker rekrutteringsmetode?

  Jobbintervjuet - en treffsikker rekrutteringsmetode?

  Klarer vi alltid å velge beste kandidaten til jobben? En ny rapport viser at magefølelse og kjemi ofte er viktigst under jobbintervjuet.Her kan du lese om hvordan både arbeidsgivere og jobbsøkere oppfører seg under intervjuet.

  12.09.2014

 • Turbovurdering av utenlandsk utdanning for arbeidsgivere

  Turbovurdering av utenlandsk utdanning for arbeidsgivere

  Nå kan du som arbeidsgiver få en rask vurdering av utenlandsk utdanning til jobbsøkere. Ordningen er gratis, og du får svar i løpet av 5 dager.

  09.09.2014

 • E-læringskurs i mangfoldsrekruttering

  E-læringskurs i mangfoldsrekruttering

  Skatteetaten har utviklet eget e-læringskurs for etatens ledere i mangfoldsrekruttering. Du kan ta kurset her

  31.10.2013

 • Talenter med innvandrerbakgrunn i Global Future programmet

  Talenter med innvandrerbakgrunn i Global Future programmet

  Global Future er talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv i regi av NHO. Sintef har evaluert programmet som har vært en stor suksess. Les rapporten her.

  15.08.2012

 • Intervjuordningen bidrar til et verdifullt mangfold

  Intervjuordningen bidrar til et verdifullt mangfold

  Intervjuordningen staten innførte er en suksess, den har ført til et stort oppsving i antall ansatte med ikke- vestlig bakgrunn. Og kommunene følger etter.

  05.09.2014

 • Ny ordning sikrer et høyere kompetansenivå blant rekrutteringspersonell

  Ny ordning sikrer et høyere kompetansenivå blant rekrutteringspersonell

  Det Norske Veritas (DNV) er ute med en fersk sertifiseringsordning som sikrer at personer som jobber med rekruttering har relevant forkunnskap, og dokumentert kompetanse innen rekrutteringsfaget. Målet med ordningen er blant annet å øke profesjonaliteten i bransjen.

  07.07.2011

 • Godt jobbintervju = godt beslutningsgrunnlag

  Godt jobbintervju = godt beslutningsgrunnlag

  Jobbintervjuet er sentralt når vi skal velge riktig kandidat til jobben. Vi velger ut fra et sett av kriterier av kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper. Hvordan skal vi få et bedre beslutningsgrunnlag ut fra jobbintervjuet? Les om hva du kan gjøre når kandidaten har innvandrerbakgrunn.

  08.07.2011

 • Rekruttering på mangfoldighets premisser

  Rekruttering på mangfoldighets premisser

  En ny guide som inspirasjonskilde.

  09.09.2010

 • På full fart inn i fremtiden

  På full fart inn i fremtiden

  Han var utdannet revisor i Mexico, men den eneste jobben han fikk da han kom til Norge var som renholder. I dag, sju år senere, har han en lederposisjon i en bank. Han kan takke seg selv, sitt talent og sin innsatsvilje for det meste av det, men prosjektet Global Future har også bidratt til Christopher Millans sjumilssteg oppover karrierestigen.

  11.03.2011

 • Hvordan få søkere med innvandrerbakgrunn?

  Hvordan få søkere med innvandrerbakgrunn?

  Inkludi er eneste bemanningsbyrå i Norge som retter seg mot jobbsøkere med innvandrerbakgrunn. Her deler de sine erfaringer og kommer med tips til hvordan arbeidsgivere skal få søkere med innvandrerbakgrunn, samt andre tips til rekrutteringsprosessen.

  30.06.2009

 • KS lanserer ny rekrutteringsstrategi for kommunene

  KS lanserer ny rekrutteringsstrategi for kommunene

  KS lanserer strategien "Beholde og rekruttere". Strategien har som mål å styrke kommunenes tilgang på arbeidskraft i fremtiden. I rekrutteringsstrategien har KS som mål å bidra til at arbeidskraftspotensialet som finnes hos alle grupper blir tatt i bruk på best mulig måte.

  19.05.2009

 • Intervju eller personlighetstest - hva er best?

  Intervju eller personlighetstest - hva er best?

  Hvilke metoder og verktøy anbefales overfor flerkulturelle søkere? Bør jeg stole på magefølelsen min? En rekrutteringsprosess handler i stor grad om å øke sikkerhet for at valget faller på rett kandidat for jobben. Les artikkelen som peker på forhold som er viktig å være oppmerksom på når du har søkere med flerkulturell bakgrunn, samt hvilke forholdsregler du kan ta.

  10.05.2009

 • Statens omdømme som arbeidsgiver - employer branding

  Statens omdømme som arbeidsgiver - employer branding

  Employer branding, å posisjonere seg som en attraktiv arbeidsgiver overfor utvalgte målgrupper, er merkevarebygging overfor arbeidstakere som heller ikke er fremmed for staten. Les hvordan personaldirektør i staten, Siri Røine, ønsker å profilere staten som en mangfoldig arbeidsgiver.

  03.02.2009

 • Tips ved kjøp av konsultenttjenester til rekruttering og lederutvikling

  Tips ved kjøp av konsultenttjenester til rekruttering og lederutvikling

  Virksomheter som engasjerer eksterne konsulentbyråer til rekruttering eller til intern lederutvikling må sikre seg at leverandørene har kompetanse på å levere tjenester som ivaretar et flerkulturelt mangfold. Les tips utarbeidet av IMDi.

  29.02.2012

 • Tenk nytt og annerledes!

  Tenk nytt og annerledes!

  Tips til arbeidsgivere som ønsker å satse på talenter med flerkulturell bakgrunn.

  07.01.2009

 • Velkommen til det nye arbeidslivet

  Velkommen til det nye arbeidslivet

  Den økte globaliseringen i arbeidslivet får betydning for hvordan og hvem du rekrutterer til virksomheten din

  22.12.2008

 • Employer branding i Flytoget

  Employer branding i Flytoget

  Flytoget profilerer seg mot flerkulturelle søkere. Les mer om hvordan de gjør det.

  20.04.2009

 • Import av arbeidskraft

  Import av arbeidskraft

  Denne arikkelen omhandler hvorfor det er viktig å bruke ressurser på en nyansatt som kommer i ens ærend for å jobbe i Norge. Anne Kirah som har jobbet i mange land skriver også om hvordan bedriften kan lette overgangen og dermed ta bedre vare på sin arbeidskraft.

  16.01.2009

 • Vurdering av utenlandsk kompetanse

  Vurdering av utenlandsk kompetanse

  Her får du hjelp til å vurdere og godkjenne utenlandsk utdanning og yrkeskompetanse.

  22.12.2008

 • Bakgrunnssjekk - en brukerveiledning

  Bakgrunnssjekk - en brukerveiledning

  Meditor Search har for Mangfoldsportalen skrevet en brukerveiledning for arbeidsgivere som ønsker å få bekreftet informasjon som gis av kandidater i en rekrutteringsprosess. Meditor Search utfører profesjonell bakgrunnssjekk av jobbsøkere og selskaper.

  19.06.2009

 • Film: Jobbintervjuet

  Film: Jobbintervjuet

  Hvordan stille "de riktige" spørsmålene i et intervju? Husk: den største feilkilden i en intervjusituasjon er ikke kandidaten, men den som intervjuer! Se film om intervjusituasjonen her.

  29.01.2009

 • Modige ledere lykkes best

  Modige ledere lykkes best

  Modige ledere utfordrer sine egne fordommer, og våger å ansette mennesker som er annerledes.

  10.12.2008

 • Samme kompetanse - like muligheter?

  Samme kompetanse - like muligheter?

  Samme kulturelle bakgrunn, samme utdannelse, like karakterer og like språkkunnskaper. Ikke-vestlige etterkommere som er født i Norge får uansett ikke lik lønn og like muligheter.

  10.12.2008

 • Veien inn og opp i arbeidslivet

  Veien inn og opp i arbeidslivet

  Innvandrere bør løftes opp til høyere stillinger. Les intervju med redaktøren i X-plosive, Mahmona Kahn.

  18.12.2008

 • Det handler om ambisjoner

  Det handler om ambisjoner

  Vellykket rekruttering av innvandrere henger nært sammen med bedriftenes ambisjonsnivå. Her har mange bedrifter mye å hente, mener Eivind Garshol. Les intervju med Eivind Garshol, HR-direktør i REC Wafer Norway og nestleder i styret for HR-Norge.

  14.04.2009

 • Mentorordning for kvinner

  Mentorordning for kvinner

  HSH Womentor er en offensiv satsning fra HSH for å styrke morgendagens arbeidsliv med kvinner de tror kan bli gode rollemodeller

  22.12.2008

 • Film: Rett kvinne på rett plass?

  Film: Rett kvinne på rett plass?

  Vet vi nok om kompetansen til våre ansatte? I ansettelsesprosessen fokuserer vi hovedsaklig på kompetanse og kvalifikasjoner knyttet til arbeidsoppgavene i den aktuelle stillingen. Se filmen der arbeidsgiveren åpenbart hadde oversett kompetanse hos kandidaten som var nyttig for kollegene.

  12.02.2009

 • Rekrutteringsplasser gjennom NAV

  Rekrutteringsplasser gjennom NAV

  Hvordan rekruttere riktig? Om arbeidspraksis og lønnstilskudd som virkemidler i rekrutteringsprosessen.

  04.12.2008

 • NAV Intro har kompetanse på rekruttering

  NAV Intro har kompetanse på rekruttering

  NAV Intro er en naturlig samarbeidspartner for arbeidsgivere som ønsker å rekruttere nye medarbeidere med innvandrerbakgrunn.

  04.12.2008

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no