Employer branding i Flytoget

Bruker bilder til å profilere mangfoldstenkning! Ved å bruke bilder av mennesker med ulik hudfarge i både stillingsutlysning og markedsføring, ønsker Flytoget å signalisere både hvem som kan jobbe hos dem og hvem de jobber for.

Publisert: 20.04.2009
Forfatter: Britt Arnhøy
Fotograf: Britt Arnhøy
Logo
Kari Skybakk, HR-direktør i Flytoget

 

5,5 prosent av de ansatte hos Flytoget har en annen bakgrunn enn den etnisk norske, men sånn er det ikke blitt fordi de spesifikt blir oppfordret til å søke. Hos Flytoget blir nemlig ingen spesielt oppfordret til å søke. Bedriften har valgt en annen metode og har god erfaring med den.
 -I stillingsannonsering og i markedsføring bruker vi bilder av mennesker.  Vi mener dette gir en viktig signaleffekt, sier HR-direktør Kari Skybak.
Menneskene på bildene viser smilende, uniformert servicepersonell i Flytogets miljø, noen mørke i huden, andre lyse. De gjenspeiler mangfoldet både blant ansatte og reisende.
Skybak påpeker at selv om det å ha en annen bakgrunn er en kvalifikasjon i seg selv, er det ikke nok for å få jobb i Flytoget, fordi rekrutteringer gjøres ut fra en helhetlig vurdering av personlighet og kompetanse.
-Vi regner med at de gode kandidatene søker uansett bakgrunn, og vi er opptatt at alle skal få en like seriøs og god behandling av søknaden, sier hun.

Mange søkere

Hos Flytoget står sikkerhet i høysetet i alle ledd, og med det følger et klart språkkrav nedfelt i prosedyrene.
-Vi får svært mange søkere til utlyste stillinger, og gjør en første utsiling ved telefonintervju. Dette er en god måte å avdekke motivasjonen for å søke, og samtalen gir også et førsteinntrykk av språkkunnskapene. Så mange som mulig innkalles til intervju. Skulle vi være i tvil om en kandidats språkkunnskaper er gode nok til å innfri våre krav, sender vi vedkommende til Berlitz for språktest. Dermed får vi en nøytral vurdering, forteller Skybak.
Skulle det, etter at en person er ansatt, vise seg at språkferdighetene likevel er utilstrekkelige, blir den det gjelder tilbudt norskundervisning som Flytoget selv arrangerer.
-Hvordan reagerer søkere som blir avvist på grunn av manglende språkferdigheter?
-De aller fleste forstår det, fordi vi forklarer hvor viktig språkkunnskapene er for sikkerheten, sier Skybak.
Hun understreker at søkere som blir avvist med slik begrunnelse blir bedt om å søke igjen året etter. Denne ”førsterunden” kan dermed også fungere som motivasjonsfaktor før søkeren.

Signaleffekt også internt

-Gjør dere i Flytoget noe spesielt for å rekruttere flere ledere med flerkulturell bakgrunn?
-Nei, vi ser på lederansettelser på samme måte som andre ansettelser. Vi er ute etter flinke ledere og ser etter de beste aktuelle kandidatene, uavhengig av bakgrunn, sier Skybak.
I 2008 ble Flytoget kåret til Årets beste arbeidsplass gjennom Great Place to Work-undersøkelsen. Kåringen er basert på svar fra medarbeiderundersøkelser og informasjon om organisasjonen og hvordan ulike prosesser gjennomføres. Signaleffekten om mangfoldstenkning de sender ut gjennom bildebruk, skal også gjenspeiles internt. HR-direktøren mener de i stor grad lykkes med det. 
-Vi ønsker at det skal være like naturlig å få en kollega med en synlig flerkulturell bakgrunn som å få en etnisk norsk kollega. Når den som ansettes fungerer godt i jobben, får man bort fordommene, mener Skybak.

Sikkerhet og forståelse

-Baljit Singh (se neste sak) har fått godkjent bruk av turban til bruk sammen med togvertuniformen. I hvilken grad legger dere til rette for bruk av for eksempel hodeplagg som avviker fra den ordinære uniformen?
-Det vurderer vi individuelt.  Først tilegner vi oss kunnskap så vi forstår bakgrunnen for ønsket, og setter oss inn i om ønsket er kulturelt eller religiøst motivert. Så vurderer vi eventuell risiko ved bruk. Når det gjelder Singh sa vi ja av respekt for ham, men det hadde vi ikke kunnet gjøre hvis det hadde gått utover sikkerheten. Uniformen hos oss er utformet ut fra sikkerhetshensyn, slipset har for eksempel ikke knute, men borrelås/strikk som lett går opp, sier Skybak.
Flytoget er en servicebedrift og kan også avslå en forespørsel av servicehensyn hvis de kommer fram til at det det søkes om uttydeliggjør kommunikasjonen mellom mennesker.

Les også artikkellen om togvert Baljit Singh

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no