Godt jobbintervju = godt beslutningsgrunnlag

Jobbintervjuet kan være en flaskehals for at innvandrere skal få innpass i arbeidslivet. Mange arbeidsgivere opplever at kandidatene "selger seg" for dårlig. Her presenterer vi et prosjekt som har hatt som mål å se nærmere på intervjusituasjonen og interaksjonen som skjer der.

Publisert: 08.07.2011

Logo

Prosjektet har hatt som hovedmål å se nærmere på mekanismene i ansettelsesprosesser i norsk arbeidsliv. Prosjektet er støttet med forsøksmidler fra FARVE-programmet i NAV.

Prosjektet fokuserer på mekanismer i intervjusituasjonen og spesielt hvordan arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn presenterer sin kompetanse, og hvilken innvirkning dette har på lederes vurderinger.

Todelt studie

Prosjektet har vært både en intervjustudie med innvandrere og ledere, samt et eksperimentelt studie. De tre innvandrergruppene som ble brukt skilte seg fra hver andre i botid, kultur og årsak til innvandring.

Positive holdninger

Intervjuene med lederne viser en positiv holdning til å ansette innvandrere, særlig når behovet for arbeidskraft eller internasjonal kompetanse er stor. Utfordringene til innvandrerne har blant annet vært å forstå  at "personlig egnethet" ofte er vel så viktig som faglig kompetanse. I tillegg var det vanskelig å være åpen om svakheter, og derfor idealiserte de presentasjonen av seg selv.

Etnisitet ingen betydning

I eksperimentet kom de frem at søkers etnisitet ikke hadde direkte betydning for lederes vurdering. Derimot var det utslagsgivende om søkeren presenterte seg på en måte som var i tråd med de norske "kulturelle kodene."

Her får du kortversjonen (PDF)

Her får du hele rapporten (PDF)

Les mer om FARVE her

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no