Intervjuordningen bidrar til et verdifullt mangfold

Intervjuordningen staten innførte er en suksess, den har ført til et stort oppsving i antall ansatte med ikke- vestlig bakgrunn. Og kommunene følger etter.

Publisert: 05.09.2014
Forfatter: Pia Beate Pedersen

Bergen kommune innførte ordningen i 2009, de har det nå nedfelt i personalreglementet at alle instanser i kommunen skal innkalle minst en person med innvandrerbakgrunn. Løvåsen Sykehjem har en stor søknadsmengde til alle stillingene de utlyser, og de har etter hvert fått intervjuordningen i margen. ¬
 
– Vi er alle inneforstått med at vi hele tiden trenger nye hender og nye hoder, vi innkaller nå mennesker med ulik etnisk bakgrunn helt ubevisst, forteller institusjonssjef ved Løvåsen Sykehjem, Hilde Heggelien.

Heller Ida enn Saera

I desember i fjor publiserte FAFO en studie som dokumenterte at det var 25 % mindre sjanse for å bli kalt inn til et jobbintervju dersom du hadde et navn som vitnet om at du hadde en minoritetsbakgrunn. Er søknaden signert Saera Rashid så reduseres sjansen for å bli kalt inn til intervju vesentlig i forhold til om søknaden er signert Ida Johansen.
Felteksperimentet viser altså at diskriminering i ansettelsesprosesser er et stort hinder for personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Ett av tiltakene i Regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering 2002-2006 er den såkalte intervjuordningen. FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) satte ordningen ut i livet i 2004, etter en prøveperiode på to år. Ordningen går ut på at det skal kalles inn en person med innvandrerbakgrunn til intervju til alle stillinger som utlyses i statlige instanser.

En verdi for virksomheten

Hilde Heggelien ved Løvåsen Sykehjem ser at ansatte med ikke- vestlig bakgrunn bidrar med noe verdifullt.

Hilde Heggelien jobber i Løvåsen Sykehjem– De har ofte en helt annen respekt for eldre, de mener at jo eldre man er jo klokere er man, og de behandler dermed de eldre på en annen måte, mer ydmykt. Nordmenn kan ha en tendens til å opptre med en profesjonell distanse, men mennesker fra andre kulturer blir mer nære, mer personlige. Dessuten bidrar det til en større toleranse på arbeidsplassen, å ha folk fra mange kulturer, det bidrar med andre og nye innfallsvinkler, sier Heggelien.

En suksess i staten

Av alle som ble ansatt i staten, i perioden hvor mangfold ble kartlagt, hadde 5,1 % innvandrerbaakgrunn, og dette er en høyere prosent enn de som allerede var ansatt. Per 1. oktober 2009 hadde 3,6 % av de ansatte i staten innvandrerbakgrunn.

Flere og flere kommuner ser etter hvert verdien av intervjuordningen. I tillegg til Bergen har nå også Oslo, Bærum, Stavanger og Drammen innført ordningen.

Dette er en forkortet versjon av en større artikkel som du kan lese her.  

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no