KS lanserer ny rekrutteringsstrategi for kommunene

KS strategi for arbeidskraft og rekruttering har som mål å styrke kommunenes tilgang på arbeidskraft i fremtiden. Strategien er en oppfølging av Arbeidsgiverstrategi mot 2020 – Stolt og Unik og tar bl.a. for seg viktigheten av mangfold på arbeidsplassen.

Publisert: 19.05.2009
Forfatter: Ann-Kristin Bjerke
Logo

KS strategi for arbeidskraft og rekruttering har som mål å styrke kommunenes tilgang på arbeidskraft i fremtiden. Strategien er en oppfølging av Arbeidsgiverstrategi mot 2020 – Stolt og Unik og tar bl.a. for seg viktigheten av mangfold på arbeidsplassen.

 

I rekrutteringsstrategien har KS som mål å bidra til at arbeidskraftspotensialet som finnes hos alle grupper blir tatt i bruk på best mulig måte. Likebehandling på arbeidsplassen, tilrettelagt norskopplæring, kvalitet i opplæringen, informasjon og integrering også utenfor arbeidsplassen er viktige elementer for å lykkes i å gjøre bruk av den enkeltes kompetanse i jobbsammenheng.

 

Mange kommuner jobber aktivt med å legge til rette for karriereutvikling og leter etter ledertalenter med innvandrerbakgrunn. Dette for å yte bedre tjenester til innbyggerne ved at en tilstreber at ansatte på alle nivåer speiler befolkningen - og for å løfte fram gode rollemodeller.

 

"Beholde og rekruttere"

KS har utarbeidet eget hefte om strategi for arbeidskraft og rekruttering. Heftet heter "Beholde og rekruttere". Dette kan du laste ned her (som PDF-fil):

Last ned "Beholde og rekruttere"

 

 
Lenke til strategien "Stolt og unik"

 

Les også om kandidatnettverket "Mangfold i ledelse"

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no