Mentorordning for kvinner

HSH Womentor er en ny mentorordning, som skal koble fremadstormende kvinner med ikke-vestlig bakgrunn med noen av Norges mest spennende kvinnelige ledere.

Publisert: 22.12.2008

HSH Womentor er en offensiv satsning fra HSH for å styrke morgendagens arbeidsliv med kvinner de tror kan bli gode rollemodeller. Kvinner med ikke-vestlig bakgrunn er den gruppen med lavest yrkesdeltagelse i Norge, og det er en situasjon verken norsk arbeidsliv eller disse kvinnene selv er tjent med. Vi får ikke et mangfoldig arbeidsliv før flere kvinner med ikke-vestlig bakgrunn deltar i yrkeslivet, og også får ledende roller. Et skritt på veien er en slik mentorordning som vi håper kan vise vei for kvinner med innvandrerbakgrunn som har ambisjoner for sin yrkeskarriere.

Last ned brosjyre her.

Last ned brosjyre på engelsk her.

Les mer om mentorordningen på hjemmesidene til HSH Womentor.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no