Ny ordning sikrer et høyere kompetansenivå blant rekrutteringspersonell

Det Norske Veritas (DNV) er ute med en fersk sertifiseringsordning som sikrer at personer som jobber med rekruttering har relevant forkunnskap, og dokumentert kompetanse innen rekrutteringsfaget. Målet med ordningen er blant annet å øke profesjonaliteten i bransjen.

Publisert: 07.07.2011
Forfatter: Nedim Dizdarevic

10. mai i år var de første deltagerne ute og tok eksamen, og frem til i dag har to kull med deltagere fått sertifikatet. Sertifikatet bekrefter at du har et visst nivå av kompetanse innenfor rekrutteringsfeltet. Sertifiseringsordningen ble nylig lansert, men arbeidet med å få den på plass startet våren 2010, forteller Øyvind Sæther som leder seksjonen for personellsertifisering i Det Norske Veritas (DNV).

- Det har gått ganske kort tid fra vi tenkte tanken, til vi satt igjen med en ordning for sertifisering. DNV har i fem år hatt en sertifiseringsordning for bruk av arbeidspsykologiske tester, men denne typen tester er bare ett av redskapene som brukes i rekrutteringen. Tanken oppstod på bakgrunn av innspill og kommentarer fra flere hold om at det er et behov for også å heve rekrutteringskompetansen, forteller Sæther.

Mer mangfold

En annen ting som sertifiseringen av rekrutteringspersonell skal bidra til, er å sikre intervjuobjektet en etisk og profesjonell behandling. Intensjonen er altså at man på en forutsigbar måte sikrer et minimumsnivå for utøvelsen av faget. Dette gjør rekrutteringspersonell mer rustet til å håndtere en arbeidsstyrke som er mer mangfoldig enn tidligere, forteller Sæther.

-          Norske selskaper opptrer mer og mer i utlandet, og i tillegg så importerer vi mer og mer arbeidskraft fra utlandet. Det vi har på plass med denne ordningen er en objektiv dokumentasjon av kompetanse for rekrutteringspersonell. Feilansettelser er dyrt, og derfor er det viktig at rekrutteringspersonell har et godt grunnlag for å gjøre jobben sin, også i en stadig mer globalisert verden, tilfører Sæther.

På hvilken måte bidrar ordningen til nettopp det?

-          Sertifiseringen sikrer en minimumskompetanse innen fagområdet, herunder metode, verktøy og seleksjon. Vi tester deltagerne i forskjellige rekrutteringsmetoder, og hvis man bruker utprøvde metoder tidlig i rekrutteringsprosessen, vil jobbsøkerens kompetanseprofil lettere bli kartlagt. Betydningen av hva man heter og hvordan man ser ut vil bli mindre, sier Sæther.

Mindre magefølelse- mer utprøvde rekrutteringsmetoder

Mange av metodene som benyttes i rekrutteringsbransjen i dag er i altfor liten grad kvalitetssikret. Dette er en av påstandene som ligger til grunn for at arbeidet med å utforme en sertifiseringsordning ble igangsatt. Rekruttering er ikke et eget fagområde, og derfor er det viktig for bransjen å sikre profesjonalitet som den ikke har i dag, forteller Dyveke Hamza, ansvarlig for offentlig sektor i Manpower Professional Executive.

-          Vi ønsker denne ordningen velkommen for nå blir det lettere for oppdragsgivere å skille mellom gode og dårlige aktører i rekrutteringsbransjen.  I dag kan hvem som helst kalle seg en “headhunter” selv uten å kunne dokumentere kompetanse på feltet.

Hvordan vil sertifiseringen påvirke arbeidsmarkedet?

-          Jeg tror at flere vil slippe inn i markedet.  Mye av forskningen viser at bruken av magefølelsen er utbredt i bransjen. Og det er ikke alltid bra når oppgaven som skal løses av rekrutterer er å kartlegge formell kompetanse til kandidaten, og se om vedkommende er kvalifisert og personlig egnet til stillingen. De oppdragsgiverne som velger sertifiserte konsulenter kan forvente mer profesjonalitet, og at det brukes mer etablerte rekrutteringsmetoder i jakten på den riktige kandidaten.  De som blir sertifisert får ikke en sovepute å sove på. De vil måtte ta nye tester til neste år om de ønsker å fornye sertifikatet, og dette er skjerpende for markedet, forteller Hamza.

Hamza som selv snart skal sertifiseres, legger til at ordningen, når den er blitt godt kjent, vil gjøre Norge til et mer attraktivt land for godt kvalifisert arbeidskraft fra utlandet.

 

Unik i verdenssammenheng

Ordningen har en komité som består av, DnB NOR, Manpower Professional Executive, Statoil, NHO, IMDi og Assessit som alle har vært representert sammen med DNV. Arbeidet gjort i komitéen, har resultert i de styrende dokumenter for ordningen. Det spesielle er at det finnes ikke noe lignende andre steder i verden.

-          Så vidt jeg kjenner til det, så finnes det ikke noe tilsvarende noe annet sted i verden. Norge er det første landet som innfører en slik ordning. Derfor var det viktig å høre med bransjen og spørre om hva de synes om ordningen. Vi har spurt 30 ulike organisasjoner i HR-Norge til å vurdere ordningen, og til nå så er det utelukkende positive tilbakemeldinger vi har fått, fortelle Sæther.

Planlegger dere å starte opp i andre land?

-          Det har vi tenkt over men har foreløpig ikke kommet så langt. Vi ser absolutt overføringspotensialet, og er i samtaler med et konkret selskap i Sverige per dags dato. I tillegg har vi samtaler med to andre land, sier Sæther.

Per i dag er det kun BI som er godkjent som kursleverandør men flere andre står i kø for godkjenning for å godkjennes til å gi kurs for sertifiseringen.

Registreringen for sertifiseringen kan gjøres via DNVs nettsider.

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no