På full fart inn i fremtiden

Han var utdannet revisor i Mexico, men den eneste jobben han fikk da han kom til Norge var som renholder. I dag, sju år senere, har han en lederposisjon i en bank. Han kan takke seg selv, sitt talent og sin innsatsvilje for det meste av det, men prosjektet Global Future har også bidratt til Christopher Millans sjumilssteg oppover karrierestigen.

Publisert: 11.03.2011
Forfatter: Pia Beathe Pedersen

Christopher Millan (30) er en av 25 deltakere i NHOs prosjekt Global Future. Deltakerne er samlet i Sandvika for å lære retorikk, ledelse og styrekompetanse. Tre dager er satt av i denne andre samlingen. De er i full gang med å fordype seg i temaer som problemløsing, nettverksskaping, strategi og planlegging.
Felles for de tjuefem er at de kommer fra alle verdenshjørner, at de snakker godt norsk og at de er høyt utdannet. Til dels svært høyt utdannet. Hensikten er å utvikle dem videre, og dermed hjelpe dem inn i lederposisjoner og styreverv i næringsliv, stat og kommune. 

Mangfoldet mangler

Hvor mange kjenner du som sitter i styre og ledelse i norske selskaper med innvandrerbakgrunn? Sannsynligvis ikke mange. Om du i det hele tatt kjenner noen.
Det hersker kanskje en engstelse, en skepsis mot å ansette mennesker med en annen bakgrunn enn den vi kjenner igjen, forteller prosjektleder for Global future i Oslo og Akershus, Torhild Hallre.
- Vi kan bare begynne med å se på oss selv. Hvis du og jeg skal ansette noen, og vi har en bunke med søkere, hva gjør vi? Jo, vi velger ofte noe som er trygt, noe vi kjenner til, noe som vi har hørt om. Vi velger det trygge fremfor å gå mer i dybden. Vi har kanskje ikke nok erfaring med å ansette mennesker med en annen bakgrunn, og da gjør vi det heller ikke.

Vil synliggjøre ressursene

Men Hallre ser store muligheter, prosjektet hun leder retter søkelyset mot all kompetanse som avdekkes, men som ikke brukes godt nok, verken i statlig eller privat sektor. 
- Prosjektet Global Future er rett og slett talentmobilisering. Deltakerne må selv forvalte talentet, men Global Future bidrar til å synliggjøre dem. Vi vet at mange av disse er høyt utdannet, de snakker godt norsk og de er flerfaglige, det vil si, de har flere mastergrader. Allikevel utnytter vi det ikke godt nok. Global Future er et program som har som mål å synliggjøre disse, for å si – Hallo! Både til offentlig og privat sektor- nå må vi begynne å bruke disse ressursene på en god måte, forteller Hallre. 
Mye har vært gjort for innvandrere med lav utdannelse, som ikke behersket det norske språket, som hadde begrensede muligheter i arbeidsmarkedet. Men gruppen i den andre enden av skalaen – de som var høyt utdannet og som hadde gode norskkunnskaper, fikk lite hjelp til å utnytte sitt potensial. Mange snakket om det, men ingen gjorde noe med det. Før NHO tok grep.

Enorm interesse

Global Future skal gjennomføres i 13 NHO- regioner. Totalt skal 650 deltakere over hele landet gjennom det 18 måneder lange programmet, fordelt på to kull i hver region. Oslo og Akershus starter opp som region nummer fem.
Da NHO annonserte og søkte etter deltakere i Oslo og Akershus var det ikke noe å si på responsen. Til de 25 plassene var det 228 søkere, og prosjektleder Torhild Hallre får daglig nye henvendelser fra folk som ønsker å være med i programmet og som ikke var klar over at prosjektet allerede var i gang.
- Vi får så mye positiv respons overalt hvor vi kommer og forteller om prosjektet. Alle snakker om mangfold, NHO gjør noe med det.  Vi har en praktisk tilnærming til det, og dette er første prosjekt i Norge for innvandrere med høy utdannelse, forteller Hallre. 

 

Veien oppover

En av de yngre deltakerne, Christopher Millan (30), kom til Norge som 23- åring med en kone fra Island og en bachelor i revisjon. Utdannelsen var ikke mye verdt i Norge siden han ikke snakket språket, dermed ble han renholder. I fem år jobbet han i Color Line, etter hvert avanserte han fra renhold til servering i en tapasbar. Samtidig gikk han på norskkurs. Han søkte stadig andre jobber innen økonomi, men fikk avslag på avslag.
Så, i 2009, løsnet det. I november fikk han et vikariat i Western Union International bank.
- Det var fantasisk, jeg var endelig inne i systemet. Og selv om jeg ikke jobbet med regnskap så føltes det veldig positivt, forteller Christopher. 
Og det tok ikke lang tid før arbeidsgiveren så Christophers potensial. I februar 2010 fikk han fast stilling som kundebehandler, i mai samme år tok han et stort jafs og ble forfremmet til operation assistant, noe som betydde at han ble sjef for sine tidligere sjefer. Christopher Millan var endelig på vei. 

Arbeidsgiveren heiet

Millan leste om Global Future- prosjektet i 2009 og tok sporenstreks kontakt med NHO. Der fikk han beskjed om at det ville ta tid før prosjektet ble satt i gang i Oslo og Akershus, men at han ville få beskjed så snart de var klare til opptak. Da NHO tok kontakt, nesten ett år senere, gikk Christopher til sin arbeidsgiver og fortalte at han ville søke. Sjefen hans syntes det var en strålende idé og ga ham sin fulle støtte. Da han fikk en av de 25 plassene vanket det gratulasjoner – og enda en forfremmelse. Christopher Millan begynte i stillingen som Branch Supervisor 7. februar i år.
- Det er klart at det har hjulpet karrieren min å få være med i Global Future. Det er en enorm bekreftelse på min kompetanse, det er i tillegg et bevis på at andre også ser kapasiteten min. Det legger arbeidsgiveren min selvfølgelig merke til. Jeg har også fått bedre selvtillit. 

Stort mangfold på mange måter

De 25 deltakerne kommer fra 22 land, fra alle verdens hjørner; India, Tanzania, Togo, Albania og Mexico for å nevne noen. Det 13 kvinner og 12 menn, alderen spenner fra 27 til 49 år. Kompetansenivået er høyt og fagfeltet vidt. Utdannelsene spenner fra stats-, litteratur- og samfunnsvitenskap, til revisjon og regnskap, ingeniørfag, bioteknologi, idrett og politifag. Av de 25 deltakerne er det bare et par stykker som ikke har en mastergrad, de andre har én eller flere, noen av deltakerne har også doktorgrader.

Ikke bare styreverv som er målet

Hovedmålet er at flest mulig av deltakerne skal komme i lederposisjoner. Dermed vil de også kanskje åpne dører, og senke terskelen for andre innvandrere. Men det er ikke bare det som er målet til prosjektet. Torhild Hallre forteller at de også ser en annen mulig positiv sideeffekt prosjektet kan ha på sikt. Hun trekker frem et annet problem vi ser i Norge: Mange barn av innvandrere dropper ut av videregående utdanning.
- Vårt ønske er også at våre deltakere vil fungere som rollemodeller for 2. generasjons innvandrere. Det ofte gutter med innvandrerbakgrunn som dropper ut av videregående skole. Kanskje de gir opp utdannelsen fordi de ser sine egne, høyt utdannede foreldre ikke komme noen vei. Når ikke engang de får det til, hvorfor skulle da disse ungdommene ønske å utdanne seg? Så vi ønsker at Global Future- prosjektet skal skape ringvirkninger, vi vil bidra til å skape ledere med innvandrerbakgrunn som inspirerer ungdommen til å sikte høyere.  

Resultatet skal måles

NHO har ikke satt noen tall på hva slags mål de har med prosjektet, men det skal måles nøye.
- Vi har engasjert SINTEF for å følgeforske dette arbeidet vi nå gjør, for å se hva som fungerer. Vi er klare på at vi ønsker å måle hvor mange som får tilbud om en videre karriere, altså at det skjer noe i deres karriereutvikling, hvor mange får tilbud om styreverv, hvor mange oppslag i media og så videre. Men det er også sånn at det er et stort sprik når det gjelder arbeidssituasjonen til deltakerne. Noen er arbeidssøkende, noen driver et eget selskap og noen er i arbeidslivet men ikke på ledernivå, de har heller ikke styreverv. Det skal bli fryktelig spennende å følge deltakerne våre og se utviklingen deres. Det er veldig moro å høre om hva som har skjedd i Christophers karriere allerede, smiler en stolt Hallre. 

Ingen grenser

Og det er ikke bare Christopher som har opplevd oppsving i karrieren etter å ha kommet med i prosjektet Global Future. Tre- fire andre deltakerne har fått nye og bedre jobber, enten internt i bedriften eller i andre bedrifter, etter at NHO satte flombelysningen på dem og deres kompetanse.
Millan er i det siste også blitt kontaktet av andre selskaper som vil ha ham på laget. Han er åpen for tilbud. Foreløpig har han ikke tatt noen avgjørelse om hva han gjør videre, men han ser lyst på fremtiden.
- Det er spennende nå. Det er veldig lærerikt å være med i dette programmet, og jeg har tenkt å gi tilbake. Både ved å dele nettverket mitt med andre, åpne muligheter for andre, og hjelpe andre videre. Men ikke minst ved å komme langt selv. Det er egentlig ingen grenser for hvor langt jeg kan nå, avslutter Christopher Millan fra Mexico med et smil.

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no