Sikkerhet ved nyrekrutteringer

Å rekruttere feil er kostbart. Når nye medarbeidere rekrutteres, velger arbeidsgiver helst det sikre, det kjente. Ved en altfor konservativ rekrutteringspraksis, kan tilgang på interessant kompetanse glippe.

Publisert: 04.12.2008
Forfatter: Steinar Danielsen, kontorsjef NAV Intro Oslo
Logo

Arbeidspraksis er et tiltak som med fordel kan brukes som et virkemiddel i rekrutteringsprosessen. Arbeidssøker arbeider uten ansettelsesavtale, uten oppsigelsestid og uten lønn i en kortere praksisperiode. Arbeidssøker har avtale med NAV om utbetaling av individstønad, eventuelt dagpenger. Arbeidsplassen kan motta et driftstilskudd fra NAV. Arbeidssøker får anledning til å vise seg frem og bli kjent, uten at arbeidsgiver forplikter seg til annet enn å gi god opplæring i reelle arbeidsoppgaver.

Lønnstilskudd er en ordning for lønnsrefusjon. Arbeidsgiver må ansette arbeidssøkeren på ordinær kontrakt, men med en lønnstilskuddsavtale kan arbeidsgiver få refundert noe av lønnsutbetalingene fra NAV. Hvor mye NAV kan refundere, avtales i hvert enkelt tilfelle. Hovedregelen er at jo høyere refusjonssats, jo kortere periode. En lønnstilskuddsavtale har normalt en varighet på seks måneder, med de tre første månedene på høyere refusjonssats enn de tre siste. Arbeidstaker så vel som NAV har forventninger om mer varig tilsetting etter en periode med lønnstilskudd.

Trygg kjede
Arbeidspraksis og lønnstilskudd kan tenkes som en kjede, fra en uforpliktende praksisperiode via en lønnstilskuddsordning til et varig ansettelsesforhold. Dette gir en rekrutteringsprosess med mye trygghet og dermed mulighet for utprøving av arbeidssøkere som en uten denne tryggheten kanskje ikke hadde tatt sjansen på å ansette, og dermed heller ikke fått mulighet til å vurdere.

Oppfølging
NAV Intro er en spesialenhet innen NAV for arbeidssøkerne med innvandrerbakgrunn. NAV Intro kan i likhet med alle lokale NAV-kontorer tilby både arbeidspraksis og lønnstilskudd. NAV Intro legger vekt på oppfølging i løpet av praksisperioden og i lønnstilskuddsperioden. Det kan være nyttig for arbeidsgiver å ha tilgang til en erfaren samtalepartner i prøveperioden. NAV Intro har mye kompetanse i mangfoldsrekruttering. 

Du kan lese mer om NAV Intro , eller se på http://www.nav.no for nærmere informasjon om tiltakenes satser, varighet og andre betingelser. 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no