Planlegg hele prosessen nøye

Mange virksomheter setter i gang en rekrutteringsprosess umiddelbart når noen slutter – og henter frem forrige stillingsannonsen. Hvilke oppgaver må løses? Når må den nyansatte være på plass? Rekrutteringsprosessen kan være tid- og ressurskrevende. Sørg for at det blir verdt strevet.

Publisert: 11.12.2008

Logo

Er det virkelig nødvendig å ansette noen?
Mange virksomheter setter i gang en rekrutteringsprosess umiddelbart når noen slutter – henter frem forrige stillingsannonse, og glemmer at dette kan være en mulighet til å se etter andre måter å organisere den totale arbeidsmengden på. Enkelte arbeidsoppgaver kan kanskje overtas av andre, noen kan muligens avvikles eller automatiseres? Eller, kanskje kan virksomheten vinne mye på å gjennomføre en enkel analyse av eget kundegrunnlag – hvem de er, hvor de kommer fra, og ikke minst hvem som best kan lykkes i forhold til dette! Et morsomt spørsmål; hva er grunnen til at et forsikringsselskap er markedsledende blant innvandrere fra Asia?

Involvering av tillitsvalgte / ansattes representanter
Tillitsvalgte, spesielt i offentlig virksomhet der dette er obligatorisk, bør involveres på et så tidlig stadium som mulig. Slik involvering fører ofte til gode og strukturerte prosesser, og ivaretar avtalefestet transparens.

Når må den nyansatte være på plass?
Dette er et viktig spørsmål som påvirker hele prosessen. Er de oppgavene som skal utføres så viktige at de ikke kan vente på en nyansatt? I så fall kan en god overgangsløsning være å lære opp en annen ansatt til å ivareta oppgavene til den nye er på plass. Et godt alternativ kan også være å leie inn en kvalifisert vikar eller konsulent. Den dårligste løsningen er å haste-gjennomføre ansettelsesprosessen. Hastverk forringer kvaliteten og reduserer mulighetene for å finne den beste. I tillegg øker risikoen for uønsket turnover.

Hva koster en mindre god ansettelse?

  • Tid og krefter brukt i rekrutteringsprosessen
  • Tid og krefter forbundet med opplæring og veiledning
  • Tid og krefter til å løse problemer som oppstår
  • Tap av omsetning / inntekt
  • Kostnader til lønn, etc.
  • Kostnader i fm å måtte erstatte feilansettelse
  • Klima på arbeidsplassen; frustrasjon blant kolleger


Det er gjort mange bedriftsspesifikke undersøkelser som viser at kostnader ved en feilansettelse kan beløpe seg til millioner.

Og hva kan man tjene på en god ansettelse?
Tilsvarende kalkyler er utarbeidet som viser hvor enormt lønnsomt det er å ansette noen som presterer litt over gjennomsnitt i stedet for litt under. Dette kan i noen yrker utrykkes i produktivitet eller effektivitet, i andre i rene penger. I sistnevnte gruppe kan den forskjellen som er beskrevet over representere mange hundre tusen pr år kandidaten er ansatt. (Kilde: Hunter Mabon – Arbetspsykologisk testning - 2006)

 

Utskriftsvennlig side

Kontakt IMDI Tlf: 24 16 88 00 E-post: post@imdi.no Ved feil på nettstedet, kontakt mangfoldsportalen@imdi.no